Zeg als manager gerust ook eens ‘Ik weet het niet’

Als leider in jouw organisatie wordt je elke dag geconfronteerd met het oplossen van complexe problemen. Wat is de beste samenstelling van jouw team? Welke veranderingen moet je aanbrengen in jouw organisatiestructuur? Hoe moet je je voorbereiden op de presentatie aan je medewerkers waarin je grote veranderingen gaat voorstellen?

Als leider heb je een keuze. Je kunt je ervaring en inzicht gebruiken om een ​​rationele oplossing te vinden, of je kunt anderen betrekken bij het ontwikkelen van een strategische aanpak. De manier waarop je deze problemen benadert, zegt veel over jou als leider. Het pad dat je in deze situaties volgt bepaalt of je een manager of een leider bent.

Het is niet erg om te laten blijken dat je niet overal antwoord op hebt. Of je nu vanaf onderaf in de organisatie gegroeid bent in de organisatie of onlangs in dienst bent gekomen in een leidinggevende positie bij een nieuwe organisatie, er zijn bepaalde verwachtingen over jou. Jouw teamleden kijken naar je op als de persoon die het allemaal wel moet weten. Jij bent de persoon die ze vragen kunnen stellen als ze het zelf niet meer weten en degene die moet oordelen als er verschillende meningen binnen het team leven. Dat hangt vast aan de functie die je bekleed binnen de organisatie. Jouw eigen leidinggevende verwachten van jou dat je de juiste beslissingen neemt en de strategie uitvoert die zij hebben geformuleerd. In veel gevallen verwachten de mensen om je heen gewoon dat je de juiste antwoorden op alles hebt.

De realiteit is echter dat de meest complexe problemen meer vergen dan jouw kennis alleen. Ze vereisen input van een breed scala aan bronnen. Je hebt zelden voldoende eerste informatie om de beste beslissing te nemen. Als je dat zou wel zou hebben dan zouden beslissingen gemakkelijk te maken zijn.

Een goede leider voelt zich op zijn gemak met de uitspraak “Ik weet het niet”. Die woorden zeggen veel over wie je bent als leider. Over de persoonlijke risico’s die je bereid bent te nemen om het beste resultaat te bereiken. Over hoe je de kennis en inzichten van mensen om je heen waardeert. Over hoe serieus je bent om tot beslissingen te komen die succes zullen opleveren.

Met de hulp vraag “Ik weet het niet”, nodig je anderen uit om een bijdrage te leveren. Je kunt het aanvullen met “Denk met mij mee en help mee om tot een compleet beeld te komen”. Je opent op die manier de deur voor anderen om input, informatie en ideeën te geven. Je creëert een ruimte voor samenwerking. Een ruimte waar de grootste en beste ideeën de ruimte binnen kunnen komen.

Maar pas wel op. “Ik weet het niet” mag niet overkomen als “Ik heb geen flauw idee”. Er wordt van jou verwacht dat je over de vereiste deskundigheid beschikt. Maar een leider is niet iemand die alles weet. De echte effectieve leider is de persoon die ervoor kan zorgen dat de juiste gegevens in overweging worden genomen, terwijl hij het team leidt om goede beslissingen te nemen en het bedrijfsplan uit te voeren. Dit is het verschil tussen het toelaten van input van anderen en het waarderen van die input. Een waarde toekennen aan de bijdragen die anderen leveren zorgt ervoor dat je gekozen koers beter is dan anders het geval zou kunnen zijn geweest.

Hulp nodig met het bepalen van de probleemstelling en het ontwikkelen van een sterk team?

KMOB is ontwikkelaar van organisatiecultuur, leiderschap en visie, voornamelijk binnen de sectoren infra en zorg. Wij hebben tal van organisaties begeleidt in het bepalen van probleemstellingen, het onderzoeken van de mogelijkheden en oplossingen en implementeren daarvan in de organisatie. Neem gerust contact met ons op en we praten u graag bij over de mogelijkheden.

Regelmatig tips ontvangen over het ontwikkelen van teams, organisatiecultuur, leiderschap en visie?

Onze laatste tips en inzichten automatisch in je mailbox.

Something went wrong. Please check your entries and try again.