Wat weerhoud je ervan een medewerkers tevredenheids onderzoek te doen?

Als leidinggevende heb je er belang bij te weten wat er onder jouw mensen leeft. Niemand zal dit ontkennen. Toch wordt er in de meeste bedrijven en organisaties geen of veel te weinig medewerkerstevredenheidsonderzoeken gedaan.

Wat levert het op?

De meerwaarde van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is groot. Als leidinggevende krijg je namelijk een objectief inzicht in:

  • hoe de werkdruk wordt ervaren,
  • of de medewerker zich herkent in de werkzaamheden die hij/zij verricht,
  • hoe de arbeidsomstandigheden worden beleefd,
  • hoe het personeel aankijkt tegen en denkt over de manier van leidinggeven,
  • hoe wordt gedacht over collega’s en werksfeer,
  • of er voldoende ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden zijn,
  • of de beloning en de waardering goed is,
  • en weet de medewerker écht wat de doelen zijn van het bedrijf?

De uitkomsten van een dergelijk onderzoek kunnen de opstap zijn tot concrete verbeterpunten en prestatieverbetering, bijvoorbeeld op het gebied van verzuimreductie of het verminderen van de werkdruk.

Een tevredenheidsonderzoek vragenlijst kan zo worden uitgewerkt dat enquêtes/vragenlijsten anoniem kunnen worden ingevuld op een moment dat het jouw mensen uitkomt. In de enquête komen bovendien de onderwerpen terug die jij als leidinggevende belangrijk vindt. Je kunt dus een enquête op maat maken, toegesneden op jouw specifieke behoefte en bedrijfssituatie.

En waarom onderzoek je de tevredenheid dan niet?

“Ik ken mijn mensen” horen we vaak. De leidinggevende weet wat er speelt en denkt niet dat een onderzoek veel toegevoegde waarde heeft. Ook is er het besef dat er met de uitkomsten écht iets gedaan moet worden, anders heeft zo’n onderzoek weinig zin. En dat vraagt natuurlijk commitment.

Echter, de leidinggevende die de uitdaging aangaat, zich kwetsbaar durft op te stellen en medewerkers de gelegenheid geeft hun zegje te doen en met de uitkomsten ook aan de slag gaat, investeert in zijn mensen en bedrijf. En dat betaalt zich uit. In een lager ziekteverzuim, een hogere arbeidssatisfactie en betere prestaties.

Durf dus zelf in de spiegel te kijken! Het levert je waardevolle inzichten op.

Vragen stellen levert waardevolle informatie op

Jouw medewerkers weten als geen ander waar de knelpunten liggen. Door ze vragen voor te leggen kun je die in kaart brengen.

Er wordt in de meeste organisaties veel tijd en energie gestoken in vergaderingen en daaruit komen soms punten die ad-hoc verbetert worden. Het is efficiënter en effectiever als je “structureel” weet wat er onder de medewerkers leeft en wat naar hun mening in de bedrijfsvoering verbeterd kan worden.

Door een medewerkerstevredenheidsonderzoek ontstaat er een objectief beeld van verbeterpunten. Die ene ad-hoc verbetering op basis van wat een medewerker roept kan namelijk een uitzondering zijn. En daarmee neem je als leidinggevende een risico. Een onderzoek op basis van een medewerkersenquête geeft een objectief beeld op het potentieel en de capaciteiten die binnen het bedrijf nog niet aangeboord zijn.

Een medewerkersonderzoek wordt opgebouwd langs lijnen en specifieke onderwerpen die jij als leidinggevende belangrijk vindt. Hiernaast is het mogelijk om een vergelijk te maken tussen wat de medewerkers vinden en jouw verwachtingen. Op deze manier wordt scherp duidelijk waar de verschillen en verbeterpunten liggen.

Door verschillen inzichtelijk en duidelijk te maken, en ook te accepteren, kan er écht aan verbeteringen worden gewerkt. Door de aangedragen en breed gedragen onderwerpen te verbeteren, neemt de medewerkerstevredenheid toe. Je laat immers zien dat je jouw medewerkers serieus neemt en oprecht naar ze luistert. Zo werk je aan een betere bedrijfsvoering met als eindresultaat een beter bedrijfsresultaat.

DOE EEN GRATIS QUICKSCAN

Wil je weten hoe jouw medewerkers hun werk en functioneren ervaren? Bij KMOB onderzoeken we dat door middel van medewerkerstevredenheidsonderzoeken en ontwikkelgesprekken. Klik hier voor de gratis quickscan. je kunt daarmee nu al een eerste inzicht krijgen in hoeverre een MTO voor jouw organisatie zinvol is.

Regelmatig tips ontvangen over het ontwikkelen van teams, organisatiecultuur, leiderschap en visie?

Onze laatste tips en inzichten automatisch in je mailbox.

Something went wrong. Please check your entries and try again.