Waarom zijn medewerker tevredenheids onderzoeken belangrijk?

Organisaties besteden veel tijd en geld aan het evalueren van de prestaties van medewerkers. Ze proberen erachter te komen wat medewerkers zelf zouden kunnen doen om beter te presteren. De vraag die gesteld wordt aan de medewerkers is: “Hoe kun jij helpen onze organisatie te verbeteren?”. Wat steeds meer gewaardeerd wordt, is de noodzaak om die vraag om te draaien en in plaats daarvan te vragen: “Wat kunnen we doen om jou gelukkiger te maken?”

Het is een strategie die ontwikkeld is om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, wat kan leiden tot verhoogde productiviteit of bijvoorbeeld minder ziekteverzuim. En een van de beste manieren om het geluk van medewerkers te meten, is een goed doordacht medewerkertevredenheidsonderzoek.

Medewerkertevredenheidsonderzoeken meten het gevoel van tevredenheid en de betrokkenheid van medewerkers. Ze stellen vragen over hoe medewerkers denken over de bedrijfscultuur en erkenning door leidinggevenden. Enquêtes kunnen worden afgenomen via een online vragenformulier en zijn meestal anoniem zodat medewerkers ongeremd hun mening kunnen uiten.

De voordelen van tevreden medewerkers

Het evalueren van de behoeften en wensen van medewerkers is van cruciaal belang om de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers te vergroten. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Warwick in Coventry, Engeland, waren gelukkige medewerkers gemiddeld 12 procent productiever dan ongelukkige medewerkers. Organisaties die een hoge tevredenheidsscore halen, kunnen hiermee zelfs een voorsprong op de concurrentie krijgen.

Tegelijkertijd kunnen werkgevers die de tevredenheid op de werkplek niet verbeteren, te kampen hebben met verminderde productiviteit, medewerkers die snel weer vertrekken, laag moreel, problemen ondervinden in het werven van getalenteerde medewerkers en negatieve interacties ervaren tussen medewerkers en klanten.

Goede opvolging is van cruciaal belang

Nadat enquêtegegevens zijn verzameld en geïnterpreteerd zijn, hebben organisatie waardevolle informatie in handen over wat ze goed doen en wat er moet veranderen om de tevredenheid op de werkplek te vergroten.

Het ergste wat je met die gegevens kunt doen, is niets. Het uitvoeren van deze enquêtes is niet alleen een middel om medewerkers het gevoel te geven ‘gehoord’ te worden. Er moet een passende en tijdige opvolging zijn zodat medewerkers geloven dat het management om hun behoeften geeft.

Organisaties die tevredenheidsonderzoeken op de werkplek houden, moeten bereid zijn om:

  • Transparant te zijn. Rapporteer aan medewerkers bedrijfsbrede resultaten van de enquête
  • Presenteer een plan voor betekenisvolle verandering. Identificeer bij het controleren van de gegevens patronen van ontevredenheid en wensen voor verandering die de organisatie in het algemeen ten goede zouden komen.
  • Betrek medewerkers bij het aanbrengen van veranderingen. Stel werkgroepen samen die uitvoering zullen geven aan het aanbrengen van wijzigingen in de organisatie.
  • Volg op met nieuwe enquêtes. Nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, vraag je de medewerkers opnieuw hoe zij zich over voelen over de organisatie.

Als organisaties enquêtes naar medewerkers uitvoeren met een oprechte wens om de tevredenheid op de werkplek te evalueren en te bepalen welke veranderingen medewerkers gelukkiger maken, kunnen werkgevers worden beloond met een grotere betrokkenheid en productiviteit. Bovendien, naarmate het vertrouwen groeit, zullen medewerkers waarschijnlijk eerlijke input blijven leveren aan de organisatie die kunnen leiden tot een wederzijds goede relatie.

Hulp nodig?

KMOB is ontwikkelaar van organisatiecultuur, leiderschap en visie, voornamelijk binnen de sectoren infra en zorg. Wij hebben tal van organisaties begeleidt in het uitvoeren van medewerkerstevredenheidsonderzoek en het verbeteren van de organisatie.

Nadat de enquete is gehouden kunnen wij eventueel ook met een aantal medewerkers het gesprek aan te gaan over de gegeven antwoorden. Doordat wij dat objectief, onafhankelijk en voor de directie/ HRM anoniem doen geeft dit een grote meerwaarde. De medewerker voelt zich gewaardeerd door de persoonlijke aandacht voor zijn antwoorden. De antwoorden uit die gesprekken geven dat de percentages en cijfers meer gaan leven: Het verhaal achter het cijfer kan beter worden geïnterpreteerd en daarna vertaald worden naar actie en verbetermaatregelen.

Neem gerust contact met ons op en we praten u graag bij over de mogelijkheden.

DOE EEN GRATIS QUICKSCAN

Wil je weten hoe jouw medewerkers hun werk en functioneren ervaren? Bij KMOB onderzoeken we dat door middel van medewerkerstevredenheidsonderzoeken en ontwikkelgesprekken. Klik hier voor de gratis quickscan. je kunt daarmee nu al een eerste inzicht krijgen in hoeverre een MTO voor jouw organisatie zinvol is.

Regelmatig tips ontvangen over het ontwikkelen van teams, organisatiecultuur, leiderschap en visie?

Onze laatste tips en inzichten automatisch in je mailbox.

Something went wrong. Please check your entries and try again.