Vijf uitdagingen voor projectleiders

Het belangrijkste werk van een projectleider is ervoor te zorgen dat moeilijke projecten effectief worden afgerond met een positief resultaat. Er zijn echter enkele factoren die van invloed kunnen zijn op het werk van een projectleider, zowel interne als externe factoren. Laten we eens kijken naar de top 5 uitdagingen waarmee projectleiders dagelijks kunnen worden geconfronteerd.

De top 5 uitdagingen voor projectleiders:

1. Problemen binnen de organisatie

Het eerste probleem waar een projectleider waarschijnlijk tegenaan zal lopen, is intern. Een bedrijf of organisatie zal soms de doelen of doelstellingen niet goed definiëren voordat het project van start gaat. Dit zal op lange termijn een groot probleem vormen voor de projectleider. Een slecht gepland project zal uiteindelijk zeker mislukken. Het is heel belangrijk dat doelen, budget en tijdspad worden besproken voordat het project begint. Het is ook goed om andere opties achter de hand te hebben voor het geval het eerste idee niet werkt.

2. Problemen met teamleden

Laten we eerlijk zijn, het succes van een project is afhankelijk van de mensen die het uitvoeren. Als projectleider is dit het tweede probleem waarmee je waarschijnlijk te maken krijgt. Je moet werken met ofwel onervaren teamleden of teamleden die niet over de vaardigheden beschikken om de taken goed uit te kunnen voeren. Deze uitdaging zal de voortgang van jouw werk vertragen en in sommige gevallen leiden tot de beëindiging van het project, zonder succes. Het is heel belangrijk dat je over teamleden beschikt die passen bij hun taak of dat er een goede training wordt gegeven om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn voor het project.

3. Ervoor zorgen dat de risico’s laag blijven

Van een projectleider wordt verwacht dat hij de risico’s in het project zo laag mogelijk houden. Dit is een heel moeilijke taak, vooral als er interne factoren zijn die jouw werk beïnvloeden. Je kunt het risiconiveau in jouw team verlagen door voldoende informatie over het project te verzamelen, een vertrouwensband op te bouwen onder de teamleden en te weten welk deel van het project niet haalbaar is en te wijzigen voordat het te laat is.

4. Communicatieproblemen

Je zult als projectleider waarschijnlijk ook te maken krijgen met communicatieproblemen tussen jou en je team en tussen teamleden onderling. Als projectleider moet je voor iedereen openstaan, zodat teamleden naar je toe kunnen komen met hun problemen. Je moet ze ook laten weten dat iedereen essentieel is voor het succes van het project, vandaar de noodzaak om meer open met elkaar te communiceren. Merk daarbij op dat gebrek aan communicatie of miscommunicatie een enorm risico vormt voor het hele project.

5. Managen van verwachtingen.

Er wordt verwacht dat je weet wat jouw teamleden van je als hun manager verwachten en dat je teamleden tegelijkertijd moeten weten wat je van hen verwacht. Zodra je elkaars verwachtingen kent, wordt het gemakkelijker om de gewenste doelen te bereiken. Beschikbaarheid van middelen, deadlines, training en betalingen zijn enkele van de kritieke kwesties die regelmatig moeten worden besproken tussen het management en de medewerkers, zodat het project succesvol kan verlopen.

Jouw effectiviteit als projectleider vergroten?

Om projectleiders effectiever te laten zijn in hun werk, is het verstandig om ze een training te laten volgen die helpt om de meest voorkomende uitdagingen op het gebied van projectmanagement op te lossen.

KMOB heeft hier een special trainingsprogramma voor ontwikkeld: Excelleren als Projectleider. Neem gerust contact met ons op en we praten je graag bij over de mogelijkheden.

KMOB is ontwikkelaar van organisatiecultuur, leiderschap en visie, voornamelijk binnen de sectoren infra en zorg. Wij hebben tal van organisaties begeleidt bij het doorlopen van groeifases en teamontwikkeling.

Regelmatig tips ontvangen over het ontwikkelen van teams, organisatiecultuur, leiderschap en visie?

Onze laatste tips en inzichten automatisch in je mailbox.

Something went wrong. Please check your entries and try again.