Verbeter jouw team met teamontwikkeling!

Met teamontwikkeling wordt een goed draaiend team verder verbeterd of zorgt ervoor dat een vastgelopen team weer loskomt. Een team werkt bijvoorbeeld niet optimaal samen, komt niet tot de juiste resultaten of is onvoldoende gemotiveerd om de taken goed uit te voeren. Het is dan noodzakelijk om inzicht te krijgen in de drijfveren en de kern van de oorzaak.

KMOB hanteert een methode om zowel ieder teamlid individueel als het voltallige team tot inzicht te laten komen. Door dat inzicht ontstaat er nieuwe ruimte om als team verder te gaan en is de oplossing altijd aanwezig. Inzicht wordt bereikt door met elkaar in gesprek te gaan en in dit gesprek tot de kern door te vragen. Normen, waarden en overtuigingen bepalen het gedrag van een teamlid en worden met respect en vertrouwen gedeeld. Dit is de basis van teamontwikkeling.

Teamontwikkeling geeft inzicht

Teamontwikkeling geeft de teamleden inzicht in de doelen, taken en drijfveren die het team als geheel heeft. Het benodigde vertrouwen om de taken succesvol uit te voeren wordt met teamontwikkeling voor en door het team bereikt. Het middel? Komen tot inzicht en het optimaliseren van de interactie tussen de teamleden. Belemmeringen worden duidelijk en opgelost.

Teamontwikkeling is er voor goede teams en teams die nog wat te leren hebben. Een team ontwikkelen vraagt om taken en doelen die in vertrouwen worden uitgevoerd en bereikt. Hoe dat te bereiken hangt sterk samen met de organisatiecontext en de teamleden. Maar ook de leider van het team heeft hierin een belangrijke rol: voorbeeldgedrag.

Een team ontwikkelen is een zaak van taken, drijfveren en vertrouwen. Heb je behoefte om jouw team verder te ontwikkelen? Is jouw team vastgelopen en heb je behoefte aan inzicht om weer in de teamflow te komen?

Ga het gesprek aan

Voor teamontwikkeling is interactie nodig. Interactie is het gesprek aangaan en elkaar helpen en vragen stellen. In de literatuur vind je veel verschillende theorieën over teamontwikkeling. De groepsontwikkeling van Tuckman is hierin wel één van de bekendste. Vijf fasen van groei. Jensen en Wheelan hebben deze fasen ook benoemd. In de vierde fase van de groei bereikt het team de optimale samenwerking, om de teamdoelen te bereiken. Deze generieke, waardevolle modellen passen op ieder team. Met andere woorden: jouw team bevindt zich in één van de fasen. Voor jou is het interessant om te weten in welke fase jouw team zich bevindt, zodat je kunt bepalen welke groei mogelijk is.

Zelfinzicht krijgen

Jouw team bestaat uit unieke personen die zelfinzicht moeten krijgen in hoe effectief samen te werken met de andere teamleden. Dit inzicht uit zich in het benoemen wat er beter kan en wie hierin actie onderneemt. Om dit te kunnen benoemen is er een “sfeer” nodig van het kunnen benoemen. Als leidinggevende of leider van de groep is dit vaak lastig, omdat er sprake is van een hiërarchische verhouding. Toch is het ook als leidinggevende zeker mogelijk om tot een open sfeer en gesprek te komen.

Team of groep?

In de literatuur vind je ook veel informatie of een team een team is of een groep. Of jij jouw team, “team” noemt of “groep” maakt in wezen niet veel uit, hoewel een groep theoretisch uit drie of meer personen bestaat. Het gaat om de mate van effectiviteit in het bereiken van de team- of groepsdoelen. Het als team of groep hebben van een doel is noodzakelijk om succesvol te zijn. Een doel bindt het team en op basis van een doel kunnen de taken worden verdeeld. De taken geven ieder lid verantwoordelijkheden. Op deze verantwoordelijkheden kan ieder lid aangesproken worden. Op basis van de taken is het voor ieder lid mogelijk om de ander te helpen de afgesproken taken succesvol uit te voeren.

Vertrouwen en inzicht in drijfveren

Volgens ons draait het altijd om het vertrouwen in het team en de wil om elkaar te helpen en hulp aan te nemen om op die wijze samen succesvol het teamdoel te bereiken. Inzicht in ieders drijfveren is hierin van belang.

Teamontwikkeling zorgt ervoor dat er een gezamenlijk inzicht komt en ieder teamlid weet wat hem te doen staat om ervoor te zorgen dat het team succesvol wordt.

Hulp nodig bij het ontwikkelen van jouw team?

KMOB heeft, voor leiders, in het bijzonder in de sectoren infra en zorg het GO-model ontwikkeld. De assen in het GO-model (zie figuur) worden gevormd door de twee pijlers: de wederzijdse hulprelatie en het wederzijds vertrouwen.

Het model kent zes fasen, het doorlopen van deze fases resulteert in betrokkenheid en uit zich in het durven delen en aannemen van vragen en antwoorden. De groepsleden tonen elkaar hun vragen en onzekerheden, waardoor ze elkaar hulp kunnen bieden, en het team zijn kracht toont. Dit vergroot de kwaliteit van de samenwerking en verbetert het projectresultaat, dat uiteindelijk wordt gemeten aan de hand van de objectieve indicatoren tijd, kosten en kwaliteit.

Neem gerust contact met ons op en we praten je graag bij over de mogelijkheden.

Regelmatig tips ontvangen over het ontwikkelen van teams, organisatiecultuur, leiderschap en visie?

Onze laatste tips en inzichten automatisch in je mailbox.

Something went wrong. Please check your entries and try again.