De grootste valkuil van een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO)

Onze samenleving en jouw organisatie zijn dynamisch. Nieuwe ontwikkelingen volgen zich in een razend tempo op. De uitdagingen waar jouw organisatie voor staat, zijn vele malen complexer dan een aantal jaar geleden. Dat maakt medewerkers onrustig en zorgt ervoor dat ze ontevreden worden over hun werk. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) brengt in kaart hoe het er in jouw organisatie voor staat.

Veel organisaties voeren daarom een MTO uit. Het doel van de MTO wordt helder geformuleerd en er wordt veel energie gestoken in het opstellen van de juiste vragen. Medewerkers worden uitgebreid geïnformeerd, uitgenodigd en gemotiveerd om deel te nemen aan het onderzoek. Zij nemen vervolgens de moeite om deze in te vullen. De respons is goed dus je kunt aan de slag met het verwerken van de antwoorden, de analyse en het maken van een samenvatting die gedeeld kan worden in de organisatie. De directie en managers beloven om aan de slag te gaat met de resultaten van het MTO. En daarna gaat het mis ….

Tijd verstrijkt en niets veranderd

De hectiek van de dag zorgt ervoor dat een aantal zaken niet worden opgepakt. De tijd verstrijkt en het jaar daarop, na het volgende MTO, herhaalt zich dit weer. Medewerkers krijgen het gevoel dat hun mening niet serieus worden genomen. Wat verandert er nu echt? Zo bereikt een MTO het tegenovergestelde effect, jouw medewerkers worden er juist ontevreden over de organisatie.

Combineer MTO met persoonlijke gesprekken

Bij KMOB zien we in de praktijk dat een MTO in combinatie met een persoonlijk gesprek met een aantal medewerkers echt helpt om het verhaal wat achter de gegeven antwoorden schuilgaat beter te begrijpen. Dit gesprek en het echte verhaal resulteren dan in concrete verbeterpunten. De verbeterpunten nemen we op in thema’s die op de agenda komen van het managementteam. Daarin worden besluiten genomen op basis van de MTO en gecommuniceerd met alle medewerkers. Zo laat je zien dat het MTO waarde heeft en de mening van medewerkers echt meetelt.

Doe een gratis quickscan

Wil je weten hoe jouw medewerkers hun werk en functioneren ervaren? Bij KMOB onderzoeken we dat door middel van medewerkerstevredenheidsonderzoeken en ontwikkelgesprekken. Klik hier voor de gratis quickscan. je kunt daarmee nu al een eerste inzicht krijgen in hoeverre een MTO voor jouw organisatie zinvol is.

Regelmatig tips ontvangen over het ontwikkelen van teams, organisatiecultuur, leiderschap en visie?

Onze laatste tips en inzichten automatisch in je mailbox.

Something went wrong. Please check your entries and try again.