Ontwikkeling

van a naar b

KMOB is ontwikkelaar van organisatiecultuur, leiderschap en visie en vooral in de sectoren Infra en Zorg. Ons doel is om bedrijven, teams of individuen te helpen reflecteren, zodat deze in staat zijn om de ontwikkeling zelf ter hand te nemen. De ontwikkeling zelf is eigenlijk nooit af is. Al worden er uiteraard tijdens de begeleiding stappen gezet, waardoor inzicht ontstaat. Van probleem, dat is inzicht, naar oplossing, dat is ontwikkeling.

Daarvoor hebben we een proces bedacht die bestaat uit 5 heldere stappen:
1. Verkennen van probleemstelling
2. Onderzoek
3. Visie
4. Strategie
5. Implementatie

Indien nodig kan KMOB hierbij worden ingezet als interim manager, procesmanager of transitie manager.