Leiderschap en visie liggen dicht bij elkaar

Ieder mens heeft persoonlijk leiderschap in zich en heeft dit ook nodig om te ontwikkelen. Leiders in een organisatie hebben een sterke invloed hierop, naar hen wordt gekeken. Van een leider wordt verwacht dat hij het goede voorbeeld geeft en mensen de juiste richting op wijst. In de praktijk merk ik dat deze richting vaak helemaal niet wordt gewezen. En dat gebeurt niet alleen in een bedrijf dat stabiel is en rustig op dezelfde voet verder gaat, maar ook bij bedrijven die een transitie ondergaan.

Goede leiders hebben visie. Ze delen een droom en richting die andere mensen willen delen en volgen. De leiderschapsvisie gaat verder dan de organisatorische missie en visie. De leiderschapsvisie manifesteert zich in de acties, overtuigingen, waarden en doelen van elke medewerker in hun overtuigingen, waarden en doelen. Ze willen jouw visie volgen.

Wat is visie?
Visie is een mentaal beeld van de toekomst. Het is een idee van wat de toekomst kan bevatten, maar is nog niet gebeurd. Visie is het ding in ons dat ons leidt. Het creëert een verlangen om te groeien en te verbeteren. Visie belichaamt onze hoop en idealen. Het geeft ons een gevoel van doel. Visie laat ons een glimp zien van wat mogelijk is.

Waarom is visie belangrijk in leiderschap?

1) Visie laat ons zien waar we naar toe gaan.

Als leider moet je vooruit kijken en zien waar jij en het bedrijf naartoe gaan. Dit is belangrijk om een ​​catastrofe af te wenden voordat het gebeurt, of om plannen te maken voor een toename van personeel, productie, enz. Visie helpt een leider zich voor te bereiden op de toekomst. Visie houdt een leider op koers tijdens stormachtige tijden of onverwachte tegenslagen.

2) Visie biedt motivatie en inspireert ons om door te gaan

Leiders moeten het einddoel voor ogen houden. De visie van een leider moet sterk genoeg zijn om door te gaan tot het einde. Anders halen ze hun doelen niet.

3) Visie helpt ons vooruit te blijven gaan en obstakels weg te nemen

Als een leider een sterke blik op de toekomst heeft, zullen kleine tegenslagen en obstakels onbeduidend lijken. Ze zullen volharden tot het einde en leren om er door de moeilijke momenten heen te gaan. Visie helpt leiders om te volharden.

4) Visie zorgt voor focus

Met alle vormen van afleiding die op je pad komen, en mensen die je aandacht vragen kan het moeilijk zijn om gefocust te blijven op het behalen van resultaat. Als medewerkers blijven handelen volgens jouw visie, dan blijven ze de focus houden die nodig is om jouw doelen te bereiken. Visie helpt om te werken aan wat belangrijk is om de eindresultaten te bereiken en niet verstrikt te raken in de alledaagse dingen. Het helpt leiders bijvoorbeeld om zich te concentreren op de 20% die belangrijk is in plaats van de resterende 80% die kan worden gedelegeerd en behandeld worden door anderen.

5) Visie geeft ons betekenis en doel aan wat we doen.

Als een leider, zal het je helpen om het eindresultaat van jouw inspanningen te zien. Het geeft je de reden dat je doet wat je doet.

Wat is jouw leiderschapsvisie?

Goed leiderschap bestaat in verschillende vormen. Daar zijn al veel boeken over geschreven. Ik denk echter dat leiderschap het beste tot uiting komt als de leider in staat is om tussen de mensen te staan. Een van hen te zijn. Te dienen en ervoor zorgen dat de mensen gefaciliteerd worden. Kaders zijn hiervoor nodig, maar ook ruimte om te zich ontwikkelen. Jouw leiderschapsvisie zal helpen om jouw medewerkers de richting te geven om verder te ontwikkelen.

Heb je hulp nodig om jouw leiderschapsvisie te ontwikkelen en over te brengen op jouw medewerkers? KMOB is ontwikkelaar van organisatiecultuur, leiderschap en visie, voornamelijk binnen de sectoren infra en zorg. Neem gerust contact met ons op en we praten u graag bij over de mogelijkheden.

Regelmatig tips ontvangen over het ontwikkelen van teams, organisatiecultuur, leiderschap en visie?

Onze laatste tips en inzichten automatisch in je mailbox.

Something went wrong. Please check your entries and try again.