De top 5 oorzaken van conflicten binnen projectteams

Er zijn honderden redenen voor conflicten in projectmanagement. Ze kunnen een enorme belemmering vormen voor een succesvolle voltooiing en levering van het project.

Hieronder staan de vijf meest voorkomende oorzaken van belemmeringen en onvrede in projectteams. Inzicht krijgen in een conflict of een contact is een kans om de samenwerking te stimuleren en als team met succes jullie project te realiseren.

1. Conflicten vanwege projectkosten en budgetten

In de wereld van projectmanagement vormen projectkosten, budgetten en maximale doorlooptijd de ruggengraat van elk project. Zonder de juiste financiering en de juiste budgettoewijzing voor elke taak zal een project waarschijnlijk mislukken. De reden is dat het project niet goed is ingeschat. Reden is ook het optreden van risico’s: voorzien of onvoorzien. De oplossing is dan ook om de scope en onderbouwing van de begroting in het team te bespreken. Wat is de gedachte, het verhaal achter de begroting. Maar ook risicomanagement is van belang. Als projectleider sturen op risico’s, het team trainen om risico’s te herkennen, te delen en op te anticiperen.

2. Ego en persoonlijkheid botsen

Ego en persoonlijkheid zijn een integraal onderdeel van de mens. Dat is wat ons mens maakt. Projectleiders moeten soms juist de ego laten gelden omdat zij verantwoordelijk zijn en een besluit moeten nemen. Het is een balans. Overmatig ego of een ongeordende persoonlijkheid die anderen van hun stuk brengen in plaats van ze op hun gemak te stellen, kan een project laten mislukken.

De sleutel om dit aan te pakken is door het ontwikkelen van goede emotionele intelligentie. Projectleiders en teamleden moeten een training in emotionele intelligentie volgen om hun emoties te beheersen en zo een ​​gezond ego en een aangename persoonlijkheid te krijgen.

3. Verschillende percepties, werkwijzen en vooroordelen

Elk individu creëert zijn of haar realiteit op de manier waarop hoe hij de wereld waarneemt. Daarom ontwikkelt ieder zijn eigen manier van werken en ontwikkelt ook zijn eigen vooroordelen. Dit is niet noodzakelijk een slechte gedachte. Positieve verschillen tussen mensen zijn zelfs goed en moeten worden gekoesterd voor het algemeen welzijn binnen een team. Maar het kan een bron van botsing worden wanneer sommigen hun manier van werken en dingen aan anderen opleggen. De dialoog, het gesprek, het contact is belangrijk: naar elkaar luisteren, doorvragen.

De sleutel om conflicten aan te pakken vanwege verschillen in percepties, werkwijzen en vooroordelen is om een ​​cultuur te creëren waarin ieder teamlid hun mening uiten. En dan moeten ze zich inzetten om goed naar elkaar te luisteren en begrip voor elkaar hebben.

4. Miscommunicatie en misverstanden

Het is misschien iets te kort door de bocht om te zeggen dat het bij projectmanagement alles draait om goede communicatie en informatie om de klus samen te klaren. Helaas ontstaan er altijd ​​miscommunicatie en misverstanden tijdens overleggen en informele individuele gesprekken. Dit is fase 1 in een team, een voorwaarde om te bouwen aan elkaar helpen en onderling vertrouwen. Vandaar de noodzaak om het projectscope te definiëren, het proces en de planning vast te leggen, de te leveren producten te identificeren en de rollen en verantwoordelijkheden van elk projectteamlid te verduidelijken.

Het is natuurlijk en onvermijdelijk om miscommunicatie en misverstanden te krijgen. De sleutel is om het te verminderen door een sfeer te creëren waarin elk teamlid zelfs de meest gekke vraag kan stellen zonder te worden uitgelachen.

5. Gebrek aan vertrouwen en respect tussen teamleden

Naast communicatie gaat projectmanagement ook over samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen. En zonder vertrouwen en respect tussen teamleden heeft het geen zin om samen te werken. Op het gebied van projectmanagement wordt de samenwerking het sterkst wanneer teamleden elkaar begrijpen en aanmoedigen en goed voor elkaar zijn.

Regelmatige teambuilding-initiatieven kunnen helpen bij het verbeteren van de samenwerking binnen projectteams.

Training van projectleiders

Om conflicten in projecten te voorkomen, is het verstandig om ze een training te laten volgen die helpt om uitdagingen op het gebied van projectmanagement op te lossen.

KMOB heeft hier een special trainingsprogramma voor ontwikkeld: Excelleren als Projectleider. Neem gerust contact met ons op en we praten je graag bij over de mogelijkheden.

KMOB is ontwikkelaar van organisatiecultuur, leiderschap en visie, voornamelijk binnen de sectoren infra en zorg. Wij hebben tal van organisaties begeleidt bij het doorlopen van groeifases en teamontwikkeling.

Regelmatig tips ontvangen over het ontwikkelen van teams, organisatiecultuur, leiderschap en visie?

Onze laatste tips en inzichten automatisch in je mailbox.

Something went wrong. Please check your entries and try again.