Blog

Inhoudelijk en verdiepend

Empathie – het magische wapen van projectleiders

Een projectleider wordt soms gedefinieerd als de persoon die verantwoordelijk is voor de planning en uitvoering van een bepaald project. De realiteit is dat ze vooral samenwerken met mensen. Weten hoe je een projectplan maakt en proactief beheert, is essentieel. Je kunt echter meer impact maken wanneer je leiding geeft met aandacht en gevoel voor…
Lees verder

De top 5 oorzaken van conflicten binnen projectteams

Er zijn honderden redenen voor conflicten in projectmanagement. Ze kunnen een enorme belemmering vormen voor een succesvolle voltooiing en levering van het project. Hieronder staan de vijf meest voorkomende oorzaken van belemmeringen en onvrede in projectteams. Inzicht krijgen in een conflict of een contact is een kans om de samenwerking te stimuleren en als team met…
Lees verder

Loopt jouw project uit de hand? Hier staan enkele tips

Projectleiders hebben graag alles onder controle. De realiteit van de situatie is echter dat je eenvoudigweg niet alles kunnen beheersen. Je kunt naar hartelust plannen, maar zelden wordt een project uitgevoerd en opgeleverd zoals je had gepland. In deze blogpost staat hoe je situaties kan aanpakken die volledig buiten jouw controle liggen. Stel dat jouw…
Lees verder

Door deze vijf redenen falen projectleiders (en wat je eraan kunt doen)

Organisaties selecteren hun projectleiders op het feit dat die mensen (tenminste op het eerste gezicht) hebben aangetoond begrip te hebben voor een bepaalde situatie en het vermogen hebben om deze tot het gewenste doel te leiden. Het komt echter vaak voor dat deze mensen, eenmaal in functie, er niet in slagen om door te zetten…
Lees verder

Vijf uitdagingen voor projectleiders

Het belangrijkste werk van een projectleider is ervoor te zorgen dat moeilijke projecten effectief worden afgerond met een positief resultaat. Er zijn echter enkele factoren die van invloed kunnen zijn op het werk van een projectleider, zowel interne als externe factoren. Laten we eens kijken naar de top 5 uitdagingen waarmee projectleiders dagelijks kunnen worden…
Lees verder

Waarom zijn medewerker tevredenheids onderzoeken belangrijk?

Organisaties besteden veel tijd en geld aan het evalueren van de prestaties van medewerkers. Ze proberen erachter te komen wat medewerkers zelf zouden kunnen doen om beter te presteren. De vraag die gesteld wordt aan de medewerkers is: “Hoe kun jij helpen onze organisatie te verbeteren?”. Wat steeds meer gewaardeerd wordt, is de noodzaak om…
Lees verder

Sluit jouw managementteam nog wel aan op jouw organisatie?

Elke organisatie groeit in fasen. Greiner heeft vijf groeifasen van een organisatie benoemd en Keuning heeft deze uitgebreid naar negen groeifasen van een organisatie. Het onderkennen van deze groeifasen geeft inzicht in en voeding voor het ontwikkelen van de teams. De groei van het team heeft namelijk een belangrijke relatie met de groei van de…
Lees verder

Waarom je als manager ook vakantie moet nemen

Iedereen heeft zo nu en dan tijd nodig om tot rust te komen en ja, dat geldt ook managers. Als managers draag je veel verantwoordelijkheid en vind je het vaak moeilijk om die over te dragen aan een ander. Misschien mis je ook het vertrouwen dat alles wel goed zal blijven gaan als je er…
Lees verder

Zeg als manager gerust ook eens ‘Ik weet het niet’

Als leider in jouw organisatie wordt je elke dag geconfronteerd met het oplossen van complexe problemen. Wat is de beste samenstelling van jouw team? Welke veranderingen moet je aanbrengen in jouw organisatiestructuur? Hoe moet je je voorbereiden op de presentatie aan je medewerkers waarin je grote veranderingen gaat voorstellen? Als leider heb je een keuze.…
Lees verder

Wat is de visie van jouw organisatie?

Een visie, niet te verwarren met een missie, biedt een concrete manier voor belanghebbenden, met name werknemers, om de ambities en leidende principes van jouw organisatie te begrijpen. Het kiezen van een visie die nauwkeurig definieert wat jouw organisatie ambieert, is de sleutel tot succes op de lange termijn. Het vastleggen van een impactvolle visie…
Lees verder