Wat is supervisie? Profiel en aanpak

Wat is supervisie? In mijn praktijk gaat het om uw ontwikkeling. Hier zet ik mij persoonlijk voor in. Dit doe ik als betrokken, verbindende en confronterende supervisor en coach. U ervaart vertrouwen, waardoor u de vrijheid ervaart om tot de kern van uw ervaring te komen en hier van te leren. Supervisie is niet alleen maar praten. Hoewel door woorden betekenis wordt gegeven aan een ervaring, gaat u ook andere technieken ervaren die u helpen om tot inzicht te komen. Hierbij kunt u denken aan visualiseren van een situatie of het gebruik van legostenen. Deze technieken zijn erg helpend.

Hier kunt u lezen welke waarde supervisie voor u kan hebben. Op deze pagina laat ik u de aanpak zien als ook hoe ik die persoonlijk inkleur (mijn profiel). Op deze pagina ga ik ook nader in op wat supervisie is, onder meer in relatie tot uw werk. Ook sta ik stil bij wat supervisie is in verhouding tot coaching en in verhouding tot uw organisatie. Lees ook de volgende pagina.

Profiel

Voor uw ontwikkeling wil ik mij persoonlijk inzetten. Ik ben benieuwd naar uw persoonlijke verhaal. Ik ben Daniël Krouwel en getrouwd met Yolanda. Samen hebben we twee kinderen.

Vanuit mijn eigen persoonlijke ontwikkeling heb ik mijn passie ontdekt. Hoewel ik allereerst opgeleid ben als techneut en bedrijfskundige, heb ik ontdekt dat juist de persoonlijke groei en ontwikkeling van anderen mij boeit. Ik heb ervaren dat komen tot de onthulde eigen gedachten en gevoelens, vrijheid geeft. Vrijheid in de keuzes die wij als mensen maken. Deze vrijheid geeft een dankbaarheid. Ik wil u helpen uw vrijheid te ontdekken.

Door uw verhaal, uw ervaringen te vertellen, komen deze en hiermee uw persoonlijkheid tot bloei. Ik vind het prachtig om mensen te helpen tot bloei te komen. Dat is wat supervisie is. Tot bloei komen. Wat is er mooier dan de kracht en schoonheid van bloei?

Als supervisor ben ik betrokken. Ik geef vertrouwen, verbind en confronteer. In ieder gesprek gaat u deze eigenschappen ervaren. Deze eigenschappen, die onderdeel zijn van mijn profiel, geven u de vrijheid om uw volledige verhaal te vertellen. Ik streef ernaar dat u zich als cliënt op uw gemak voelt.

Ik werk met technieken en middelen om u tot inzicht te brengen. Voorbeelden van deze technieken zijn het visualiseren van de ervaring door te tekenen of het in stelling brengen van de situatie met legostenen. Ook het gebruik van stoelen is een techniek om tot inzicht te komen. Hiernaast kan het zijn dat we tijdens ons gesprek gebruik maken van een visuele lijn door de kamer. Deze lijn kan dan bijvoorbeeld een schaallat voorstellen. Door op verschillende plekken te staan en de waarde op de schaallat te verwoorden, komt u tot inzicht.

Samengevat pas ik technieken toe, omdat alleen woorden niet genoeg kunnen zijn. Door naast woorden technieken toe te passen, ontstaat er ruimte en vrijheid om te komen wat met woorden niet te zeggen is.

Wilt u deze technieken ook ervaren naast het geven van duiding en woorden aan wat u beweegt?

Stuur mij dan via het contactformulier een berichtje. Ik vertel u daar graag meer over.

Aanpak

We beginnen niet zomaar met een supervisietraject. Voorafgaand vind altijd een intakegesprek plaats. In dit gesprek bekijken we eerst of er voldoende klik is om samen het traject in te gaan. Als we beide vinden dat er voldoende klik is bepalen we samen het aantal sessies en gaan we aan de slag. In de derde sessie staan we stil bij hoe het gaat en hoe de klik is tussen beide. Als we beide positief zijn gaan we door.

Een supervisietraject bestaat uit meerdere gesprekken. Het gemiddeld aantal supervisiegesprekken ligt tussen de tien en de vijftien. Ieder gesprek duurt tussen 1 en 1:30 uur. De Landelijke Vereniging van Supervisie en Coaching (LVSC) heeft bepaald dat een volwaardig supervisietraject bestaat uit minimaal tien gesprekken. Bij het volgen van minimaal dit aantal gesprekken mag ik, als LVSC geregistreerd supervisor, een LVSC-geregistreerde verklaring van deelname afgeven.

In een aantal beroepen wordt met het volgen van supervisie PE punten behaald. Voor meer specifieke informatie omtrent uw situatie en beroepsgroep kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier.

wat is supervisie

Wat is supervsiie?

In de kern is supervisie het woorden geven aan de eigen gedachten en gevoelens op basis van een (werk)ervaring. Door de eigen gedachten en gevoelens expliciet te maken, wordt gekomen tot inzicht in het eigen handelen en is het mogelijk om te kiezen voor nieuw handelen. Door het nieuwe handelen bewust toe te passen ontstaat verandering van gedrag, denken en gevoelens. 

In een supervisietraject begeleid ik u als supervisor in dit proces. Woorden, gesproken, geschreven, getekend, via een foto of al dan niet gezongen, zijn in supervisie de sleutel tot inzicht. In supervisie zijn het de woorden die de klank bepalen. Ook de woorden die er niet zijn bepalen de klank.

Er is nog veel meer te zeggen over supervisie. In een persoonlijk gesprek vertel ik u er graag meer over.

De betekenis van supervisie nader toegelicht 

In de onderstaande paragraven leg ik de betekenis van supervisie nader uit in verhouding tot coaching. Ook ga ik in op de herkomst van supervisie en welke betekenis supervisie heeft voor uw organisatie.

Supervisie betekenis

Ziet u in uw organisatie gedrag bij medewerkers of een team dat u graag wilt stimuleren te veranderen ten gunste van de klant, cliënt, medewerker, het team en de organisatie? Of ervaart u bij de uitvoering van uw eigen functie dat u niet bereikt wat u wilt bereiken, de leider in u zich verder wil ontwikkelen?

Supervisie betekent leren van je eigen ervaringen. Groeien als persoon. Als eerste in de uitvoering van je functie. Supervisie betekent meer dan coaching. Supervisie betekent ontwikkelgerichte coaching. Ontwikkelen, aanvullend op uw vakinhoudelijke kennis. Hoewel de afbeelding op deze pagina niet het gehele verschil tussen coaching en supervisie aan kan duiden geeft deze afbeelding wel een indruk. Coaching is gericht op het zo effectief mogelijk komen tot een persoonlijk gesteld doel. In mijn rol als coach help ik met suggesties om dit doel te bereiken. Hoewel dit doel ook bij supervisie aanwezig is, heeft supervisie als doel om als persoon te reflecteren. Als supervisor geef ik weinig tot geen suggesties, maar begeleid ik het proces van reflecteren. 

Zowel bij coaching als bij supervisie komt de gehele ijsberg aan bod. Bij supervisie zal echter de nadruk, nog meer dan bij coaching, liggen op het ontdekken van de relaties tussen en de integratie van de lagen. Met name de integratie van denken, voelen (de beleefde ervaring), willen en het handelen. Deze integratie vraagt om de ervaring diepgaander te onderzoeken. Dat gebeurt in supervisie. In coaching wordt al snel vooruitgekeken naar de oplossing en hoe de oplossing toe te passen.

Het doel van supervisie is om denken, voelen, willen en gedrag met elkaar te integreren in de functie. Hiermee onderscheid supervisie zich van de traditionele coaching.

Wilt u ook komen tot nieuw handelen, tot (innerlijke) vrijheid? 

Bent u geïnteresseerd in wat ik voor u kan betekenen door supervisie of coaching? Neemt u dan vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Wat is supervisie naar de homepage

Van Wat is supervisie naar contactpagina

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn