Wat is Civiele Techniek in de 21ste eeuw?

Hoe visie en structuur houding en gedrag beïnvloeden

Wat is Civiele Techniek in de 21ste eeuw? De nieuwe “wereld” (visie) van de Civiele Techniek is duidelijk. Met een verandering in visie en structuur kan het niet anders of de cultuur (houding en gedrag) veranderen hierin mee. De menskant in de Civiele Techniek krijgt een belangrijke positie.

Hiermee bedoel ik het weten en kennen van de behoeften van de opdrachtgever. De relatie met de opdrachtgever is belangrijker dan ooit: van mens tot mens. Het gedrag dat wordt waargenomen door beide partijen bepaalt mede het verloop van het proces. Ben ik me als onderneming en als medewerker bewust van mijn gedrag? Heb ik hier als onderneming voldoende inzicht in?

Cultuur en uitvoering van het project zijn hierdoor onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag in ieder project is: lever ik als opdrachtnemer het product met de juiste kwaliteit, die de opdrachtgever verwacht? Vervaardig ik dit product op de meest efficiënte wijze (lean), zodat ik mijn project beheers op tijd, geld, kwaliteit, door risicomanagement?

Alleen in de praktijk zie ik dat met name de middelgrote opdrachtnemers vragen hebben over hoe om te gaan met de ontwikkelingen in de Civiele Techniek. De traditionele (RAW) bestekken in de Civiele Techniek worden met name nog toegepast bij overzichtelijke projecten. Om op de lange termijn te overleven is het van belang dat de opdrachtnemer (ingenieursbureau en civiel technisch aannemer) de verandering durft te ondergaan.

Vanuit mijn ervaring in de Civiele Techniek en de bedrijfskunde zie ik dat er een verandering wordt gevraagd in zowel de organisatie als in de projectorganisaties. Structuren en processen veranderen. In de nieuwe wereld van de Civiele Techniek gaat het over producten, productkwaliteit, projectbeheersing en risicomanagement. Risicomanagement is de kern van het nieuwe sturen en beheersen van de projecten in de Civiele Techniek.

De structuur in de organisatie aanpassen is niet voldoende. Ook de cultuur, houding en gedrag in de organisatie en het projectteam, moeten aansluiten bij de nieuwe wereld van de Civiele Techniek. Dit betekent dat het stimuleren van kennis en kennisverrijking van belang is, als ook het écht weten wat de competenties zijn van de (project)medewerkers. Het coachen van de medewerkers naar deze nieuwe wereld is onderdeel van de verandering. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen opdrachtnemer en opdrachtgever in een project is namelijk écht veranderd.

Hoe de verandering aan te pakken?

In de praktijk heb ik gezien en ervaren waar de kansen en valkuilen liggen van ondernemingen die in de “nieuwe” wereld meewillen. Ieder bedrijf is uniek. Daarom begint de verandering bij kritisch onderzoeken van de visie en filosofie van de onderneming. Deze bepalen de mindset van de organisatie, die essentieel is in de nieuwe omgeving van de Civiele Techniek. Deze mindset bepaalt de eigenheid van de organisatie die de basis is voor de houding en het gedrag op de werkvloer.

Deze eerste stap wordt door de directie/ MT geïnitieerd. Het bepalen en implementeren van de organisatiestructuur en de projectstructuur is de tweede stap. De verandering van houding en gedrag is de derde stap. Tegelijkertijd is dit een stap die in de praktijk ervaren en gestuurd moet worden. Coaching hierin is essentieel. Deze derde stap wordt met name vanaf de werkvloer geïmplementeerd. Hierdoor ontstaat een duurzame verandering. Met deze verandering is het mogelijk om met het juiste proces, met het juiste systeem (organisatie) het juiste product te bouwen.

In het veranderingsproces naar afstemming op de nieuwe behoeften in de Civiele Techniek wil ik met iedere stap de onderneming een spiegel voorhouden. Door vragen en doorvragen wordt tot de kern gekomen waar de onderneming voor staat en waar deze in uitblinkt. Hieruit blijkt wat de onderneming nodig heeft om koploper te worden in de Civiele Techniek. Hierbij wordt continue de relatie gelegd tussen de unieke eigenschappen van de organisatie en de specifieke kenmerken van de Civiele Techniek.

Deze aanpak geeft de onderneming een drievoudig resultaat. De onderneming beleeft een proces naar het verwerven van een goede of betere concurrentiepositie in de nieuwe wereld van de Civiele Techniek. De onderneming en de medewerkers krijgen meer inzicht in wie ze zijn en waar ze voor staan. Door de methode van reflectie houdt de onderneming zelf grip op het veranderingsproces.

Verder praten?

Wat is Civiele Techniek in de 21ste eeuw? Welke kant gaat het op? Voor nadere informatie over koers en richting, wat is civiele techniek, en hoe u de vertaalslag kunt maken naar uw eigen organisatie kunt u mij direct bereiken op mijn persoonlijke telefoonnummer 06 - 15 406 538.

Ook kunt u een bericht sturen via het contactformulier.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Wat is Civiele Techniek naar deel 1 van dit artikel

Van Wat is Civiele Techniek naar de homepage

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn