Mijn diensten: van implementeren voorbeeld balanced scorecard tot organisatieaudit

Het uitontwikkelen van een voorbeeld balanced scorecard of het opzetten van een organisatieaudit vanuit onderzoek en analyse vallen beide binnen mijn focus en werkgebied. In de meest brede zin van het woord biedt KMOB Advies begeleiding, ondersteuning en advies aan management en organisatie, directie en medewerkers, in met name de sectoren techniek, bouw en bij de gemeentelijke overheid.

Ik ben een adviseur die praktisch begeleidt. Naast analyse en advisering word ik ingezet om daadwerkelijk in de organisatie vooruitgang te boeken.

Waar kunt u mij voor benaderen?

Focus van mijn werkgebied is resultaatgericht management en handelen binnen organisaties.

Samen met de opdrachtgever is mijn begeleiding en ondersteuning gericht op het delen van kennis en methoden om de organisatie of afdelingen resultaatgericht te laten werken en te verbeteren, waarbij de verbetering duurzaam geborgd wordt in de organisatie. Dit doe ik door verandering/verbetering niet op te leggen, maar te stimuleren, zodat het de organisatie eigen wordt. Een duurzame verandering dus door definitieve cultuurverandering en structuurverandering.

Op de homepage kunt u meer lezen over de opbouw van mijn adviespraktijk als onderzoeker, adviseur en project- of interim manager.

Managementondersteuning

Het praktisch begeleiden van management en medewerkers gericht op duurzame verbetering is eigenlijk de kern van mijn werk.

Uit eigen ervaring weet ik dat het schrijven van nieuwe procedures of richtlijnen meestal niet voldoende is om meer resultaat- en klantgericht gedrag te realiseren.

voorbeeld balanced scorecard

Natuurlijk heb je duidelijke spelregels nodig, maar voor een betere kwaliteit en klanttevredenheid moet je vooral werken aan een andere attitude en ander gedrag.

Om dat te bewerkstelligen is het noodzakelijk in gesprek te gaan met medewerkers, te onderzoeken wat mensen bezighoudt en wat mensen betrokken maakt bij de organisatie. Daar waar onvrede heerst of onverschilligheid aanwezig is, is het stimuleren van afspraken en werkcultuur onder de mensen van groot belang.

Kortom, het is vaak te simplistisch om met wat lapmiddelen herstelwerk te verrichten. Om daadwerkelijk als organisatie een betere kwaliteit te leveren moeten fundamentelere vragen gesteld en beantwoord worden. Daarbij kan ik helpen. Écht werken aan organisatieontwikkeling dus.

Meer weten?

Voor nadere informatie over mijn werkzaamheden op het gebied van resultaatgericht management en organisatieontwikkeling, of als u meer wilt weten over het implementeren van een voorbeeld balanced scorecard of het doen van een organisatieaudit, dan kunt u mij direct bereiken op mijn persoonlijke telefoonnummer 06 – 154 06 538.

Ook kunt u een bericht sturen via het contactformulier.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Voorbeeld balanced scorecard naar de homepage

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn