Tevredenheidsonderzoek vragenlijst

Tevredenheidsonderzoek vragenlijst – Als directeur-eigenaar of eindverantwoordelijke voor personeel en organisatie heeft u er belang bij te weten wat er onder uw personeel leeft. Iedere leidinggevende zal dat beamen. Toch wordt er in het MKB nog veel te weinig medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan.

De meerwaarde van een medewerkersonderzoek is echter groot. Als leidinggevende krijgt u namelijk een objectief inzicht in:

  • hoe de werkdruk wordt ervaren,
  • of de medewerker zich herkent in de werkzaamheden die hij/zij verricht,
  • hoe de arbeidsomstandigheden worden beleefd,
  • hoe het personeel aankijkt tegen en denkt over de manier van leidinggeven,
  • hoe wordt gedacht over collega’s en werksfeer,
  • of er voldoende ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden zijn,
  • of de beloning en de waardering goed is,
  • en of de medewerker écht weet wat de doelen zijn van het bedrijf.

De uitkomsten van een dergelijk onderzoek kunnen de opstap zijn tot concrete verbeterpunten en prestatieverbetering, bijvoorbeeld op het gebied van verzuimreductie of het verminderen van de werkdruk.

Wat weerhoudt bedrijven ervan een tevredenheidsonderzoek te doen?

“Ik ken mijn mensen” hoor ik vaak. De leidinggevende weet wat er speelt en denkt niet dat een onderzoek veel toegevoegde waarde heeft. Ook is er het besef dat er met de uitkomsten écht iets gedaan moet worden, anders heeft zo'n onderzoek weinig zin. En dat vraagt natuurlijk commitment.

Echter, de leidinggevende die de uitdaging aangaat, zich kwetsbaar durft op te stellen en medewerkers de gelegenheid geeft hun zegje te doen en met de uitkomsten ook aan de slag gaat, investeert in zijn mensen en bedrijf. En dat betaalt zich uit. In een lager ziekteverzuim, een hogere arbeidssatisfactie en betere prestaties.

Durf als leidinggevende dus in de spiegel te kijken!

Meten = weten.

Uw medewerkers weten als geen ander waar de knelpunten liggen. Door de medewerkers vragen voor te leggen worden de verbeterpunten gemeten.

Een tevredenheidsonderzoek vragenlijst kan zo worden uitgewerkt dat enquêtes/vragenlijsten anoniem kunnen worden ingevuld op een moment dat het de medewerker uitkomt. In de enquête komen bovendien de onderwerpen terug die u als leidinggevende belangrijk vindt. De basisenquête kan dus met specifieke behoeften worden uitgebreid, zodat er een enquête op maat ontstaat, toegesneden op uw bedrijfssituatie.

De ratio achter medewerkerstevredenheidsonderzoek

Door leidinggevenden en managers wordt veel energie gestoken in het voeren van gesprekken en het ad-hoc verbeteren van wat eens geroepen wordt. Beter is het om als leidinggevende “structureel” te weten wat er onder het hele personeel leeft en wat naar hun mening in de bedrijfsvoering verbeterd kan worden.

Door te meten ontstaat er een objectief beeld van verbeterpunten. Die ene ad-hoc verbetering op basis van wat een medewerker roept kan namelijk een uitzondering zijn. En daarmee neemt u als leidinggevende een risico. Een onderzoek op basis van een medewerkersenquête geeft een objectief beeld op het potentieel en de capaciteiten die binnen het bedrijf nog niet zijn aangeboord.

tevredenheidsonderzoek vragenlijst

Het onderzoek wordt opgebouwd langs lijnen en specifieke onderwerpen die u als leidinggevende belangrijk vindt. Hiernaast is het mogelijk om een vergelijk te maken tussen wat de medewerkers vinden en wat de leidinggevende/het management vindt (de uitkomsten). Op deze manier wordt scherp duidelijk waar de verschillen en verbeterpunten liggen. Wat het management denkt en wat de medewerkers vinden.

Door verschillen inzichtelijk en duidelijk te maken, en ook te accepteren, kan er écht aan verbeteringen worden gewerkt. Door de aangedragen en breed gedragen onderwerpen te verbeteren, neemt de medewerkerstevredenheid toe. U laat immers zien dat u uw medewerkers aandacht geeft en oprecht luistert. Zo werkt u aan een betere bedrijfsvoering. Met als eindresultaat een beter bedrijfsresultaat.

Doe de GRATIS quick scan via onderstaande link!

Quick scan


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Tevredenheidsonderzoek vragenlijst naar de homepage

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn