Teamontwikkeling is ten diepste een zaak van taken, drijfveren en vertrouwen.

Teamontwikkeling geeft de teamleden inzicht in de doelen, taken en drijfveren die het team als geheel heeft. Het benodigde vertrouwen om de taken succesvol uit te voeren wordt met teamontwikkeling voor en door uw team bereikt. Het middel? Komen tot inzicht en het optimaliseren van de interactie tussen de teamleden. Belemmeringen worden duidelijk en opgelost.

Teamontwikkeling is er voor goede teams en teams die nog wat te leren hebben. Een team ontwikkelen vraagt om taken en doelen die in vertrouwen worden uitgevoerd en bereikt. Hoe dat te bereiken hangt sterk samen met de organisatiecontext en de teamleden. Maar ook de leider van het team heeft hierin een belangrijke rol: voorbeeldgedrag.

Een team ontwikkelen is ten diepste een zaak van taken, drijfveren en vertrouwen. Heeft u de behoefte om uw team verder te ontwikkelen? Is uw team vastgelopen en heeft u behoefte aan inzicht om weer in de teamflow te komen? Hiervoor is interactie nodig. Interactie is het gesprek aangaan en elkaar helpen en vragen stellen. 

In de literatuur vindt u vele theorieën over teamontwikkeling. De groepsontwikkeling van Tuckman is hierin wel één van de bekendste. Vijf fasen van groei. Jensen en Wheelan hebben deze fasen ook benoemd. In de vierde fase van de groei bereikt het team de optimale samenwerking, om de teamdoelen te bereiken. Deze generieke, waardevolle modellen passen op ieder team. Met andere woorden: uw team bevindt zich in één van de fasen. Voor u is het interessant om te weten in welke fase uw team zich bevindt, zodat u kunt bepalen welke groei mogelijk is.

Uw team bestaat uit unieke personen die zelf inzicht moeten krijgen in hoe effectief samen te werken met de andere teamleden. Dit inzicht uit zich in het benoemen wat er beter kan en wie hierin actie onderneemt. Om dit te kunnen benoemen is er een “sfeer” nodig van het kunnen benoemen. Als leidinggevende of leider van de groep is dit vaak lastig, omdat er sprake is van een hiërarchische verhouding. Toch is het ook als leidinggevende zeker mogelijk om tot een open sfeer en gesprek te komen.

De leider van de groep heeft een bijzonder belangrijke rol in de ontwikkeling van het team. In het artikel over succesvolle projectteams, noem ik dat het voorbeeldgedrag door authentiek leiderschap (zelfbewustzijn van de leider). 

Fasen organisatieontwikkeling

De groei van het team kan een belangrijke relatie hebben met de groei van de organisatie. Greiner heeft vijf groeifasen van een organisatie benoemd en Keuning heeft deze uitgebreid naar negen groeifasen van een onderneming. Het onderkennen van deze groeifasen geeft inzicht in en voeding voor het ontwikkelen van de teams.

Hoe dat werkt? Door de groei van een organisatie worden er nieuwe teams gevormd. Leiderschapsstructuren ontwikkelen zich. De organisatie doorloopt de fasen van groeien en komt met de groei ook in de crisisfasen. Deze fasen zijn nodig om de organisatie gereed te maken voor een nieuwe fase van groei.  Het gereed maken van de organisatie, betekent de ontwikkeling van de teams: de teams gereed maken voor de nieuwe fasen van organisatieontwikkeling. In de crisisfasen worden als het ware de organisatie en de teams geoptimaliseerd. Dit betekent ook de ontwikkeling en structurering van het leiderschap in de organisatie. Het managementteam van de organisatie heeft hier een belangrijke taak in. 

In dit kader kan het zijn dat u uw team wilt ontwikkelen, zonder rekening te houden met de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Het is verstandig om beide in ogenschouw te nemen.

Team of groep?

In de literatuur vindt u ook veel informatie of een team een team is of een groep. Of u uw team, “team” noemt of “groep” maakt in wezen niet veel uit, hoewel een groep theoretisch uit drie of meer personen bestaat. Het gaat om de mate van effectiviteit in het bereiken van de team- of groepsdoelen. Het als team of groep hebben van een doel is noodzakelijk om succesvol te zijn. Een doel bindt het team en op basis van een doel kunnen de taken worden verdeeld. De taken geven ieder lid verantwoordelijkheden. Op deze verantwoordelijkheden kan ieder lid aangesproken worden. Op basis van de taken is het voor ieder lid mogelijk om de ander te helpen de afgesproken taken succesvol uit te voeren.

Vertrouwen en inzicht in drijfveren

In de visie van KMOB gaat het hier namelijk om: vertrouwen in het team en de wil om elkaar te helpen en hulp aan te nemen om op die wijze samen succesvol het teamdoel te bereiken. Inzicht in ieders drijfveren is hierin van belang. 

Wilt u op deze wijze uw teamdoelen en organisatiedoelen bereiken? Dan kan KMOB u helpen uw team te ontwikkelen.

Voor de ontwikkeling van uw team kunt u kiezen uit meerdere werkvormen, afhankelijk van behoefte en doel:

  • Groepscoaching
  • Groepssupervisie
  • Intervisie
  • Workshopcoaching
  • Training groepsontwikkeling (mix van theorie en praktische toepassing)

Iedere werkvorm wordt afgestemd op uw specifieke situatie en behoeften.

Op basis van een kennismaking/intake met u en/of uw team bepalen we uw ontwikkelingsbehoefte en de bijpassende werkvorm voor succes.

Het resultaat

Teamontwikkeling levert u een flow op in u team, doordat de interactie tussen de teamleden wordt gestimuleerd. Dit doet KMOB door in gesprek te gaan, vragen te stellen en de teamleden met elkaar in gesprek te brengen over drijfveren, taken en doelen. De belemmeringen worden bespreekbaar gemaakt. Door het gesprek en inzet van diverse werkvormen, ontstaan er oplossingen en concrete acties om de belemmeringen als groep aan te pakken. De groepsverantwoordelijkheid groeit, zodat de optimale fase van groei in het team voelbaar wordt.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Al tijdens onze kennismaking zult u het verschil ervaren.

Op basis van uw hulpvraag bepalen we samen het ontwikkelingstraject.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Teamontwikkeling naar de homepage

Van Teamontwikkeling naar contactpagina

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn