Supervisie en coaching

Supervisie en coaching - Supervisie is een bekend begrip in de zorg- en de onderwijssector. Artsen kunnen bijvoorbeeld PE-punten behalen voor het volgen van supervisie. Supervisie is echter van meerwaarde in alle beroepen, omdat supervisie recht doet aan ieder persoon. In de relatief “rationele sectoren” als bijvoorbeeld de accountancy en de civiele techniek is supervisie nog redelijk onbekend. Terwijl in deze beroepen naast de inhoud het contact met de klant van essentieel belang is. De aandacht voor de klant mag niet onder doen voor de inhoud. De klant wil gezien en gehoord worden.

Met supervisie ervaart u wat het is om te reflecteren op uw eigen handelen en daardoor effectiever om te gaan met cliënten, klanten en collega's. Supervisie heeft meerwaarde.

Op deze pagina kunt u lezen over de betekenis van supervisie voor u en uw organisatie. Na lezing zal blijken dat supervisie zeker ook van betekenis is voor u, ook als u een beroep uitoefent buiten de zorg of het onderwijs. 

Hier hebt u kunnen lezen welke waarde supervisie voor u kan hebben. Ook vertelde ik over mijn aanpak, profiel en wat supervisie is in verhouding tot coaching. Op deze pagina ga ik nader in op wat supervisie is, onder meer in relatie tot uw werk. Ook sta ik stil bij wat supervisie is in verhouding tot coaching en in verhouding tot uw organisatie.

De meerwaarde van supervisie per beroep/ branche, voor u en uw organisatie

Vanuit de zorg of het onderwijs bent u wellicht bekend met supervisie en de meerwaarde van supervisie voor u en uw organisatie. Indien u werkzaam bent in een ander beroepsveld bent u misschien juist meer bekend met coaching en is supervisie een onbekend begrip voor u. Daarom leest u op deze pagina welke meerwaarde supervisie voor u heeft, gerelateerd aan uw branche/ beroep.

Uiteraard is de onderstaande opsomming niet uitputtend. De genoemde thema’s kunnen voorkomen. Uw thema’s kunnen zich op andere gebieden bevinden. Indien u specifiek voor uw beroep de meerwaarde van supervisie (ontwikkelgerichte coaching), wilt bespreken, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op.

Daniël gaf tijdens de gesprekken een handreiking in de richting van mijn zoektocht. Omdat je jezelf in het proces begraaft is het voorzichtig richting aangeven van de coach wel zo prettig. Daniël gaf aan dat inhoudelijk sturen niet de doelstelling is bij coaching, ik kan stellen dat hij zich hierin zeer professioneel heeft opgesteld.

Coaching heb ik als interessant en waardevol ervaren, het moet vanuit jezelf komen en Daniël heeft mij geholpen het proces te doorgronden. Voor mij persoonlijk heb ik geleerd dat zelfsturing een heel krachtig middel kan zijn en dat ik dit vaker ga inzetten om mijn doelen te kunnen bereiken. 

Iris Tan, projectmedewerkster

Supervisie in de zorg

 • Arts (of praktijkondersteuner) in de eerste of tweedelijns zorg.
  In uw functie hebt u direct contact met collega’s en patiënten/cliënten. Ontwikkelthema’s kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van diagnostiek versus presentie of bij het ervaren van druk door een volle wachtkamer dan wel in de aansturing van medewerkers. Als u in de tweedelijns zorg werkzaam bent kunt u een spanning ervaren tussen de uitoefening van uw functie versus de geldende procedures en protocollen.

 • Verpleegkundige in een ziekenhuis of instelling.
  In uw functie hebt u direct contact met collega’s en patiënten/cliënten. Voorbeelden van thema’s waar u mee te maken kunt hebben zijn uw reactie op patiënten waar u niet op reageert zoals u zou willen, maar die in uw “allergie” zitten. Ook kunt u spanning ervaren in het kader van ethische vraagstukken.

 • Unitmanager of leidinggevende in de eerste of tweedelijns zorg (ziekenhuis of artsenpraktijk).
  In uw functie heeft u direct contact met artsen en geeft u leiding aan medewerkers die direct contact hebben met patiënten/cliënten. Voorbeelden van thema’s waar u mee te maken kan krijgen en waar supervisie helpend in is, zijn uw reageren op medewerkers waarvan u zou willen dat zij anders handelen of dat u de medewerkers niet zodanig gestuurd krijgt zoals u zou willen. U ervaart dat u de medewerkers niet aan een lijntje hebt. Met supervisie ontdekt u uw kracht.

Supervisie in de techniek (Infra, Bouw en Industrie)

 • Projectleider of uitvoerder in de techniek.

  U werkt in een technische georiënteerd bedrijf (waaronder Infra, Bouw of Industrie), in projectteams aan technische projecten. In deze projecten heeft u direct contact met klanten en stuurt u de projectleden aan. U ervaart in uw functie niet echt contact met uw klant. U doorgrond niet wat uw klant echt wil, waardoor er spanning ontstaat en wellicht ook faalkosten. Of u ervaart in uw functie dat uw medewerkers niet doen wat u vraagt. U hebt het gevoel hen niet te bereiken. Of u wilt graag dat uw gedrag als voorbeeld wordt gezien, omdat u weet dat uw functie dit in zich heeft. Echter u ziet geen resultaat. Met supervisie gaat u ervaren hoe het komt dat u dit zo graag wilt en hoe het komt dat u uw medewerkers niet bereikt.  Door supervisie wordt uw gedrag effectiever en uw gedrag natuurlijker, waardoor alles makkelijker lijkt te gaan.

  Gezien de ontwikkelingen in de techniek is het steeds belangrijker geworden als opdrachtnemer te weten wat de klant verlangt. Het proces om te komen tot het product is van onschatbare waarde geworden. Supervisie helpt om op een natuurlijke wijze vanuit wie u bent, in contact te komen met de klant. (voor ontwikkelingen in de civiele techniek zie de pagina CT).

 • Afdelingshoofd of teamleider (Infra, Bouw en Industrie).

  U geeft direct of indirect leiding aan een team van medewerkers. U ervaart geen grip te hebben op uw medewerkers. Hierdoor haalt u uw doelen niet en worden resultaten niet behaald. U hebt bijvoorbeeld het gevoel dat u uw medewerkers en uw medewerkers u niet begrijpen. U vraagt zich af wat u anders moet doen om echt in contact te komen. Supervisie helpt u om allereerst in contact met uzelf te komen. Hierna volgt het contact met uw medewerkers als vanzelf. (zie ook pagina over leiderschapsontwikkeling).

Elders op deze website leest u meer over de veranderende wereld van de civiele techniek, waarbij ander gedrag van grote betekenis is.

Supervisie in dienstverlenende beroepen (bijvoorbeeld accountancy)

 • Afdelingshoofd, teamleider of medewerker met (intensief) contact met collega’s, klanten of cliënten.

  In de accountancy bent u veel en intensief met cijfers en regels bezig. U ervaart wellicht in zijn geheel geen belemmering in het contact met uw klant. U kunt u afvragen of uw gesprek met uw klant gaat over de cijfers of over uw klant. Staat u echt in contact met uw klant of staat u in contact met uw klant via de cijfers? Ervaart u in uw gesprek wat de klant bedoelt? Voelt u aan wat de cijfers met hem of haar doen? Door supervisie leert u in contact te komen met u zelf en met de klant. Dit echte contact ervaart u zelf, maar de klant ook. De klant ervaart dat er echte aandacht voor hem of haar is, zonder dit uit te hoeven spreken. Dit contact heeft een bijzondere meerwaarde.

  In de relatief “rationele sectoren” als bijvoorbeeld de accountancy en de civiele techniek is supervisie nog redelijk onbekend. Terwijl in deze beroepen naast de inhoud het contact met de klant van essentieel belang is. De aandacht voor de klant mag niet onder doen voor de inhoud. De klant wil gezien en gehoord worden.

  Inhoud en klantcontact kunnen soms op gespannen voet met elkaar staan. Een spanning die de professional onbewust negeert door te focussen op de inhoud. Door deze spanning te onderkennen en er iets mee te willen doen, is het mogelijk om te kiezen voor ander gedrag richting de klant, waardoor meerwaarde ontstaat.

  Hierdoor is het mogelijk om in het vervolg de klant echt te respecteren en van dienst te zijn. De spanning die er eerst was, is er nu door ander gedrag van de professional niet meer. De professional heeft betekenis gegeven aan zijn gedrag en leert hiervan. Deze betekenis heeft betekenis voor de relatie met de klant. De klant en collega ervaren ander gedrag bij de professional. Hierdoor kan supervisie van grote betekenis zijn in beroepen waar werken voor de klant en begrijpen van de klant centraal staan.

Meer weten?

KMOB, Daniël Krouwel is als supervisor verbonden aan de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) en hierdoor geregistreerd supervisor.

Als u één van de vragen herkent uit uw praktijk en u wilt aan de slag met een echte van betekenis zijnde investering, ten gunste van allereerst uzelf , maar ook ten gunste van uw cliënten, klanten en collega’s (de organisatie), praat ik graag vrijblijvend met u verder over het onderwerp supervisie (ontwikkelgerichte coaching). U kunt mij via het contactformulier een bericht sturen of persoonlijk benaderen via het telefoonnummer 06-15406538.

Wilt u ook komen tot meerwaarde voor u, uw organisatie en uw patiënten/ klanten? 

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Al tijdens onze kennismaking zult u het verschil ervaren.

Besluit u om met supervisie te beginnen?

Op basis van uw hulpvraag bepalen we samen het aantal sessies. Ieder aantal is mogelijk. Echter het minimum voor een LVSC-geregistreerde verklaring bedraagt 10 sessies van ca. 1:15 uur. Het gemiddelde aantal ligt tussen de 10 en 15 sessies. De afspraken hebben we om de twee á drie weken.

De investering voor een sessie van 1 á 1:30 uur bedraagt 125 euro exclusief reiskosten.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Supervisie en coaching naar de homepage

Van Supervisie en coaching naar contactpagina

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn