Hoe supervisie betekenis krijgt voor u en uw organisatie

Supervisie betekenis - Supervisie is bedoeld voor u, als u een beroep uitoefent waarbij contact van mens tot mens direct verbonden is aan uw professie (Zorg, Techniek, Leidinggevend). Supervisie is bedoeld voor u als u echt iets wilt ontwikkelen/veranderen in uw eigen handelen. Bent u op zoek naar een blijvende verandering en/of hebt u ervaren of beseft u dat een training van een dag of enkele dagen geen blijvende verandering geeft? Supervisie geeft een persoonlijke groei naar bewust mens zijn met een direct positief effect op uw omgeving.

Uw gedrag komt voort uit uw eigen gevoelens en denkpatronen. U bent uw eigen regisseur. U hebt een keuze. Ik help u bij het maken van de keuze. Niet door de vragen voor u op te lossen. Maar door u zelf uw eigen antwoorden te laten vinden vanuit uw werkervaringen.

U wilt echt iets veranderen in uw functie. U bent bijvoorbeeld:

  • Arts (of praktijkondersteuner) in de eerste of tweedelijns zorg. In uw functie hebt u direct contact met patiënten.
  • Verpleegkundige in een ziekenhuis of instelling. In uw functie hebt u direct contact met patiënten.
  • Unitmanager of leidinggevende in de eerste of tweedelijns zorg (ziekenhuis of artsenpraktijk). In uw functie heeft u direct contact met artsen en geeft u leiding aan medewerkers die direct contact hebben met patiënten.
  • Projectleider of uitvoerder in de techniek. U werkt in een technische georiënteerd bedrijf (waaronder Infra of de Bouw), in projectteams aan technische projecten. In deze projecten heeft u direct contact met klanten en stuurt u de projectleden aan.
  • Afdelingshoofd of teamleider. U geeft direct of indirect leiding aan een team van medewerkers.
  • Medewerker met intensief contact met collega’s, klanten of cliënten.

Supervisie als ontwikkelgerichte coaching

Wilt u uzelf of uw medewerkers de ruimte geven om te ontwikkelen, dan is supervisie (ontwikkelgerichte coaching) het middel dat u en uw organisatie betekenis geeft.

Met supervisie bedoel ik ook wel ontwikkelgerichte coaching. De basis van de supervisietechniek is namelijk gericht op reflectie op uw ervaringen. Hiermee heeft de techniek het in zich om u tot een persoonlijke, blijvende ontwikkeling te brengen. Echter de techniek is een hulpmiddel. Ik zet mij persoonlijk in voor uw ontwikkeling door reflectie. Dit doe ik door vragen te stellen. Te luisteren naar uw verhaal en door te vragen. Door vragen te stellen komt u tot de kern van uw ervaring. Dit inzicht maakt het voor u mogelijk om keuzen te maken naar nieuw handelen, zoals u het wilt. Dit geeft u vrijheid en meer plezier in uw werk, als mens.

Met supervisie (ontwikkelgerichte coaching ) wordt u  beter in uw functie. Met supervisie ontstaat een diepgaand inzicht van overtuigingen, normen en waarden die van invloed zijn op uw functioneren. Lees ook de pagina's over supervisie en coaching en mijn profiel en aanpak.

Gedrag geeft betekenis aan de mate van efficiëntie van de uitvoering van uw functie, zowel als medewerker, leidinggevende, directeur als ook in het management. Met ontwikkelgerichte coaching (supervisie) neemt u meer en meer verantwoordelijkheid voor uw gedrag. Deze ontwikkeling draagt bij aan het succes van de organisatie in de dagelijkse praktijk. Ontwikkelgerichte coaching (supervisie) is hierdoor een diepe persoonlijke en duurzame investering.

Een voorbeeld

U ervaart bijvoorbeeld dat uw gedrag ten opzichte van een klant of collega niet effectief is. U ervaart weerstand in het werken met uw medewerkers of collega’s, dan wel bij het verzorgen van een patiënt. U gaat na hoe het komt dat uw gedrag niet effectief is en hoe het komt dat u deze weerstand ervaart. Ik begeleid u in dit proces. Ik ga u vragen wat er gebeurde tijdens de ervaring. Wat u bij uzelf zag en wat bij de ander. Ik ga u vragen om afstand te nemen van de ervaring. Door uw positie te verplaatsen van deelnemer naar regisseur gaat u een ander perspectief ervaren. Door de bril van de regisseur komt u tot wat u anders ziet en wat u anders wilt. Zo komt u tot inzicht in hoe het was en hoe u het wilt hebben. U komt tot inzicht in uw eigen denkpatronen (denken), gevoelens (ervaringen) en hoe deze zijn ontstaan. Maar vooral komt u tot keuzes hoe u uw eigen gedrag wilt ontwikkelen.

Uw gedrag komt voort uit uw eigen gevoelens en denkpatronen. U bent uw eigen regisseur. U hebt een keuze. Ik help u bij het maken van de keuze. Niet door de vragen voor u op te lossen. Maar door u zelf uw eigen antwoorden te laten vinden.

Supervisie: betekenis door blijvende verandering

U gaat met supervisie een blijvende verandering ervaren. Deze verandering is mogelijk door het bijzondere van de techniek van supervisie. Na een supervisiesessie vraag ik u om nieuwe ervaringen op te schrijven en hierop zelf te reflecteren. We gaan samen ook naar deze nieuwe ervaringen kijken. Ook ga ik u helpen om met nieuw gedrag te experimenteren. Zodanig, dat dit gewenste, ontwikkelde gedrag bij u gaat passen. Vervolgens kijkt u terug en schrijft u op hoe dit experiment is gegaan en bekijken we samen of het datgene heeft opgeleverd wat u zou willen dat het oplevert. Met nieuwe vragen die naar voren komen gaan we verder aan de slag. Doordat u zelf aan de slag gaat en zelf verwoordt wat u ervaart en wilt, zal de ontwikkeling blijvend zijn.

"Na supervisie waardeer ik de groep, door verantwoordelijkheid te geven, in plaats van verantwoordelijkheid te nemen."

Arjen de Gelder, projectleider Waterschap Rivierenland.

Op basis van deze supervisietechniek ontstaat er als het ware een cirkel van continue ontwikkeling. Deze ontwikkeling raakt direct uzelf, maar ook uw collega’s, cliënten en/of klanten. Zij merken dat u meer bewust wordt van wie u bent en dat u keuzen hebt. Zij merken dat u uw persoonlijke ontwikkeling en uw omgeving serieus neemt. Met het laten zien van nieuw gedrag is de supervisie geslaagd en de persoonlijke ontwikkeling in gang gezet tot een blijvende verandering.

Supervisie krijgt zo betekenis voor u en uw organisatie. In supervisie worden namelijk de dagelijkse ervaringen als uitgangspunt genomen om tot inzicht en verandering te komen. Veranderingen om uw doelstellingen te behalen. Gedrag van de mensen in uw organisatie bepaalt het succes van ieder individu en de organisatie als geheel.

Wilt u ook komen tot nieuw handelen, tot (innerlijke) vrijheid? 

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Al tijdens onze kennismaking zult u het verschil ervaren.

Besluit u om met supervisie te beginnen?

Op basis van uw hulpvraag bepalen we samen het aantal sessies. Ieder aantal is mogelijk. Echter het minimum voor een LVSC-geregistreerde verklaring bedraagt 10 sessies van ca. 1:15 uur. Het gemiddelde aantal ligt tussen de 10 en 15 sessies. De afspraken hebben we om de twee á drie weken.

De investering voor een sessie van 1 á 1:30 uur bedraagt 125 euro exclusief reiskosten.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Supervisie betekenis naar de homepage

Van Supervisie betekenis naar contactpagina

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn