Strategiekaart geeft bedrijven in infra en bouw inzicht en nieuwe oriëntatie

Strategiekaart - Wat is uw positie in uw markt? Weet u wat uw richting is in de ontwikkelingen van de infra of de bouw? Bepalen van uw eigen richting is noodzakelijk. Een eigen koers gebaseerd op inzicht en eigen organisatiekracht is essentieel om tot de top in uw markt te behoren. Met het herzien van uw oriëntatie tot een nieuwe oriëntatie maakt u een bewuste keuze om het anders te doen dan bedrijven in uw markt. Het levert u een onderscheidende identiteit en een voorsprong op.

Het middel om te komen tot uw strategie is inzicht door de strategiekaart. Deze strategiekaart geeft u en uw bedrijf  in de infra en de bouw (zowel ingenieursbureaus als aannemersbedrijven) richting in een veranderende omgeving. Zoals u elders op deze website kunt lezen is de Infra markt sterk in ontwikkeling. Andere capaciteiten worden van uw bedrijf gevraagd. Veel bouwbedrijven, van klein tot middelgroot, hebben traditioneel aanbestede projecten uit te voeren tegen lage marges. Hierdoor staat de uitvoering onder druk, als ook de relatie met de opdrachtgever. Dit kan anders. 

Wat is in zo’n veranderende markt nu de goede koers? Hoe gooi je het roer om als organisatie zonder daarbij je kracht te verliezen?

Vaak ontbreekt de focus

strategiekaart

In mijn advieswerk word ik regelmatig geconfronteerd met MKB bedrijven in de bouw en infra die geen duidelijk meerjarig strategisch beleid hebben.

Zicht op de eigen sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen ontbreekt vaak. Dan ontstaat bij de ondernemer al snel het gevoel dat hij mee moet met de veranderende marktomstandigheden.

Het gevoel dat er geen keuze is. Echter er is wel degelijk een keuze voor u als ondernemer en directeur/eigenaar van een bedrijf in de infra en de bouw. Deze keuze kunt u maken door inzicht te krijgen in uw positie, uw organisatiekracht en te professionaliseren qua strategische beleid.

Strategisch A4-tje

Een aanpak die goed werkt, is de strategie te visualiseren en samen te vatten in de vorm van een strategiekaart, een soort diagram waarin hoofddoelen en subdoelen op beleidsniveau kernachtig in oorzaak en gevolgrelaties worden weergegeven. KMOB kan u daarbij van dienst zijn. In meerdere gesprekken wordt samen met uw managementteam de focus gelegd op uw bedrijf in uw markt. Door in de gesprekken tot een visualisatie te komen van uw inzicht, uw organisatiekracht, komt u tot een heldere keuze in de te volgen strategie.

Zo’n strategie, kernachtig vertaald naar een map, is een veel tastbaarder en concreter instrument dan een dik strategisch meerjarenbeleidsplan. In één oogopslag wordt zichtbaar welke koers de organisatie kiest en het monitoren van de voortgang is eenvoudiger.

Een ander belangrijk voordeel is dat ook de communicatie van de strategie de organisatie in, richting de eigen medewerkers, een stuk eenvoudiger wordt. Het personeel kan beter bij de doelstellingen worden betrokken en ook verbeterprojecten kunnen beter zichtbaar gemaakt worden, ook in relatie tot de overall strategie.

De strategiekaart laat in oorzaak en gevolgrelaties zien hoe de strategie in elkaar steekt. Een voorbeeld: uw bouwbedrijf verbetert de kennis en ervaring van uw medewerkers. Vervolgens kan uw bedrijf in de processen efficiënter en meer doelgericht werken. Dit betaalt zich uit naar opdrachtgevers in kwalitatief betere én klantgerichtere bouwprojecten. Of: door de huidige omzet weer te geven naar producten/diensten ontstaat inzicht in de verhoudingen van de uitgevoerde projecten. Door dit inzicht te vergelijken met de marktontwikkelingen wordt de aansluiting bij de markt inzichtelijk. Vanuit dit inzicht kunnen nieuwe keuzes worden gemaakt. Deze keuzes hebben directe invloed op de activiteiten van iedere dag.

Scenarioplanning

Een goede strategie houdt ook rekening met verschillende scenario’s. Met een kaart kan een organisatie anticiperen op alternatieve scenario’s. De aanwezige sterkte van uw organisatie en de te ontwikkelen competenties kunnen aan ieder scenario worden gekoppeld. Door te visualiseren ontstaat er een compleet beeld van de oorzaken en de gevolgen.

Ook kan gevisualiseerd worden wat het beleid zal zijn als een onderdeel van de markt aantrekt en wat de keuzes zijn als een groot deel van de opdrachtgevers overgaat naar toepassing van nieuwe contractvormen.

Deze visualisatie zorgt ervoor dat management en medewerkers de kern en conclusies van de alternatieven beter onthouden en vasthouden in vergelijking met een beleidsplan waarin de scenario’s alleen in tekst staan uitgeschreven. Met name in de techniek wordt gedacht in beelden, waardoor beelden ook beter worden onthouden.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd geraakt in een strategische heroriëntatie voor uw ingenieursbureau, aannemersbedrijf of bouwbedrijf? Of wilt u gewoon meer weten? U kunt mij direct bereiken op mijn persoonlijke telefoonnummer 06 - 15 406 538.

Ook kunt u een bericht sturen via het contactformulier.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Strategiekaart naar de homepage

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn