KMOB MKB Advies: Ontwikkeling door inzicht!

KMOB MKB Advies helpt u verder - Zoekt u naar inzicht om tot verbetering te komen in uw organisatie?

Ik wil u helpen tot een scherp, helder inzicht te komen om de door uw gewenste verbetering te realiseren. Een inzicht dat direct leidt tot oplossingen voor de uitdagingen waar uw organisatie op het gebied van mens en organisatie (bedrijfsvoering) mee te maken heeft.

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn

Een oplossing voor ieder probleem: de uitdaging

Denken in termen van problemen en oplossingen is iets wat dagelijks in iedere organisatie gebeurt. De creativiteit en ontwikkeling wordt hierdoor geremd. Door deze manier van denken wordt een vraagstuk tot een probleem. Belangrijker dan de oplossing is de kern van het vraagstuk (probleem) dat wordt ervaren. Het ontdekken van de kern helpt u in te zien dat het vraagstuk in de huidige vorm niet meer voorkomt. Met het ontdekken van de kern ervaart u dat het vraagstuk ook geen probleem is. Het ontdekken betekent vanuit meerdere perspectieven een vraagstuk benaderen, waarna de oplossing als vanzelf volgt. De uitdaging is dus om een vraagstuk anders te benaderen. Hiermee help ik u als procesbegeleider. Ik help u en uw medewerkers van KMOB MKB Advies om een probleem als een kans tot innovatie, ontwikkeling en verbetering te zien. Dit perspectief van benaderen maakt energie vrij en opent de weg naar creativiteit en spontaniteit. 

Kernvraagstukken rondom “organisatieproblemen” waarbij ik u vanuit KMOB MKB Advies van dienst kan zijn, zijn bijvoorbeeld de volgende:

Leiderschap en Management

 • Hoe kom ik tot leiderschap met visie en daadkracht?
 • Het bedrijf is bijvoorbeeld de pioniersfase ontgroeit. Het managementteam voert met name dagelijkse praktische taken uit. De eigenaar pakt de leiding van de organisatie geheel zelf nog op, waar hij eigenlijk meer zou willen en moeten delegeren in het kader van de continuïteit van het bedrijf.
 • Als medewerker of leidinggevende maak ik situaties mee waarin ik vast loop. Hoe kan ik inzicht krijgen in wat ik wil in zo’n situatie? Met supervisie krijgt u inzicht.

Visie en Strategie

 • Als directeur-eigenaar of leidinggevende wilt u groeien, uw concurrentiepositie verbeteren. Maar waar ligt en wat is het verbeterpotentieel in uw organisatie of team?
 • Het is niet duidelijk wat de sterkten en zwakten zijn van het bedrijf, als ook de kansen en bedreigingen. Wat maakt uw organisatie uniek?

Wie is KMOB?

mkb-advies

Iedere dag wil ik mijn talenten met passie inzetten voor mensen die tot meer resultaat in hun leven, werk en organisatie willen komen. Mijn naam is Daniël Krouwel en ik ben vooral benieuwd naar uw verhaal. Waar liggen uw roots. Welk pad heeft u afgelegd en vooral ook waar wilt u naar toe? Wat wilt u bereiken?

Mijn roots liggen in Vianen, een stadje net onder Utrecht. Vanaf 2004 heb ik mijn woonplaats gevonden in de Betuwe in het dorpje Beusichem, centraal gelegen tussen Tiel en Culemborg.

Na de deeltijdopleiding HBO Civiele Techniek en met jaren ervaring in de techniek (profit en non-profit) heb ik een "ontdekkingsreis" gemaakt. Een ontdekking naar wat ik echt wil bereiken. Wat ik vanuit mijn talenten door wil geven. Deze tocht die begon met de keuze om parttime te gaan studeren aan de Business Universiteit Nyenrode. Hier studeerde ik het doctoraal programma Bedrijfskunde (MSC in General Management). Tijdens het schrijven van mijn scriptie over de ontwikkeling van managementteams in een technisch installatiebedrijf werd ik geboeid door de verantwoordelijkheid en de vrijheid van het ondernemen, dat hand in hand gaat met ontwikkeling, vertrouwen en betrokkenheid. Eigenschappen die mij als gegoten zitten. Ik werd geboeid en wist zeker dat ik als ondernemer verder wilde. KMOB MKB Advies startte ik op 19 november 2007.

Mijn passie: het ontwikkelen/ ondersteunen / helpen van:

- Het Management, de gehele Organisatie, het MKB Bedrijf

Of ook wel:

- De Mens Ontwikkelen naar Betrokkenheid

De keuzes die ik tijdens mijn ontdekkingsreis heb gemaakt werden bevestigd met de opleiding tot Supervisor en Coach, die ik in 2014 heb afgerond. Tijdens deze opleiding voelde ik mij gesterkt worden om ondernemers en leiders te helpen in hun zoektocht naar (persoonlijk/bewust) leiderschap.

Het is mijn passie om mensen eigen talenten en die van hun organisatie te laten ontdekken, ontwikkelen en optimaal in te zetten. Hierdoor komen mensen en organisaties tot bloei en betere prestaties. Mijn werkwijze uit zich in het voorhouden van een spiegel, waardoor het antwoord geven op vragen de kern raakt en inzicht geeft. Op basis van dat inzicht worden duurzame en waardevolle keuzes gemaakt.

Met het doormaken van mijn eigen ontdekkingstocht heb ik meer en meer ervaren wie ik ben en welke waarde ik aan u kan bieden. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen, (management)teams en organisaties door procesbegeleiding, onderzoek, coaching, leiderschaps- en organisatieontwikkeling.

Deze ontdekkingstocht gun ik een ieder. Graag help ik u en uw organisatie om deze te reis te maken, om zo te komen tot nieuw inzicht en ontwikkeling:

Ontwikkeling door inzicht

Referenties

"Wij hebben de samenwerking met KMOB MKB Advies als zeer positief ervaren. Daniel Krouwel heeft onze organisatie gestructureerd en geprofessionaliseerd en ons als directie ondersteunt in de aansturing van onze werknemers. Wij en onze medewerkers hebben deze managementondersteuning als positief ervaren en hopen ook op de ingeslagen weg door te gaan. KMOB is een onderneming die doet waarvoor die staat. Hartelijk dank voor de fijne samenwerking." Bolk Constructie.

Organisatieondersteuning en projectbegeleiding bij meerdere lokale overheden:

Ondersteuning van de organisatie bij de implementatie van de wet BAG. Het stimuleren van medewerkers, MT en bestuur voor een succesvolle implementatie van deze wet. Het coördineren en begeleiden van de projectgroep en betrokken partijen.

Een uitgebreider overzicht van referenties en opdrachten van KMOB MKB Advies treft u hier aan.

Mens en Organisatie

 • Wat is de echte cultuur van onze organisatie gezien vanuit de ogen van de klant? Hoe kan ik het bedrijf beter profileren? Met identiteitsontwikkeling komen de ervaringen vanuit de organisatie tot leven.
 • De (project)leider loopt vast op het sturen op inhoud. Hij heeft te weinig tijd om al zijn taken te doen en vliegt van het een naar het ander. Het team lijd eronder. GO! Supervisie helpt de (project)leider zich te richten op het proces en de inhoud over te laten aan de experts.
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn niet of onduidelijk beschreven.
 • Er bestaan onduidelijkheden in de informatiestromen. Zo ontstaat veel onrust en verloren tijd door het zoeken naar documenten.
 • Er bestaan onduidelijkheden in de administratie en informatiestroom: gemiste inkomsten en extra te besteden tijd naar aanleiding van aanmaningen en belwerk.
 • Er zijn geen of onvoldoende overlegmomenten. Of de overlegmomenten die er zijn, worden niet als effectief ervaren.
 • Verandering/verbetering komt niet tot stand, omdat het management steeds probeert verandering te bereiken door van bovenaf regels op te leggen.

Teamontwikkeling

 • Uw team werkt niet optimaal samen en haalt de gestelde doelen niet of voert de gestelde taken niet goed uit. U zoekt naar het antwoord om het team te laten komen tot een gezamenlijk inzicht, waarbij ieder teamlid weet wat hem te doen staat voor succesvolle teamresultaten. 

Kennisontwikkeling

 • Veel kennis wordt opgebouwd met ingehuurde krachten. Deze kennis gaat verloren met het afronden van een project en er is geen tijd voor het overdragen van kennis. Met intervisie wordt kennis behouden en gedeeld. 
View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn

Vanuit dit soort knelpunten wordt via onderzoek en vanuit reflectie gekomen tot ontwikkeling: via de uitdaging (het probleem) naar de oplossing. Daarbij wordt aanspraak gemaakt op mijn vermogen om medewerkers te begeleiden, te stimuleren en te betrekken in het ontwikkelingsproces.

Misschien herkent u één van de hierboven op deze pagina genoemde knelpunten voor uw eigen organisatie. Neemt u gerust eens contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Een eerste quickscan of second opinion geeft u snel inzicht in mijn manier van werken en levert u bovendien direct resultaat op. Ik help u vanuit KMOB MKB Advies graag verder. U kunt eenvoudig reageren via mijn persoonlijke telefoonnummer

06 – 154 06 538

Ook kunt u een bericht sturen via het contactformulier.

Graag tot ziens!

Daniël Krouwel


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van KMOB MKB Advies naar de homepage

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn