Managementteamontwikkeling

Managementteamontwikkeling - Welke groeifasen heeft uw organisatie en managementteam doorgemaakt? Waar staan uw team en de organisatie nu? Heeft u zich wel eens afgevraagd in welke mate beide nu nog op elkaar aansluiten? Een organisatie groeit in fasen. Ook uw MT groeit in fasen. De fit tussen beide is van bepaling om effectief als team leiding te kunnen geven en succesvol te zijn.

Door managementteamontwikkeling komt u tot het inzicht hoe uw managementteam aansluit op de organisatie. Indien er geen aansluiting is komt uw team tot het inzicht welke stappen genomen kunnen worden om tot aansluiting te komen. Een managementprobleem van geen aansluiting wordt met de implementatie van keuzes in de juiste managementtaken opgelost.

Deze keuzes worden inzichtelijk gemaakt op basis van interviews met de managementteamleden. KMOB integreert de uitkomst van de interviews met bewezen en praktisch gemaakte managementmodellen (theorieën).

Het resultaat is dat uw managementteam en uw organisatie op elkaar aansluiten. Uw team groeit en is voorbereid op de komende groeifase van de organisatie en is in staat om effectiever leiding te geven.

Op deze pagina leest u over het ontwikkelen van het gehele management als leider van uw organisatie. Wilt u meer weten over de ontwikkeling van leiders? Over dienend leiderschap? Bezoekt u dan de pagina over leiderschapsontwikkeling.


Managementteam- en groepsontwikkeling

Vanuit welk perspectief kijkt u naar uw managementteam? Als leidinggevenden die frequent een overleg hebben om de samenhang te bespreken? Of als een team die wordt gebonden doordat de taken die de leiders uitvoeren, verbinden?

Een managementteam kunt u ook zien vanuit het perspectief van een groep. Een groep wordt gebonden door cohesie. Deze cohesie wordt bepaald door zeven elementen. Deze zeven elementen zijn de kern van de interviews die worden afgenomen bij ieder managementteam lid. De zeven elementen waaronder communicatie, vertrouwen, leider als prototype en taakafstemming vindt u terug in de figuur op deze pagina. De mate van aanwezigheid van ieder van deze elementen bepaalt de mate van ontwikkeling van de groep. Door in ieder van deze elementen inzicht te krijgen en te verbinden, ontstaat de oplossing tot de ontwikkeling van uw team. De ontwikkeling als één team, die staat voor de organisatie en haar ontwikkeling.

Wilt u meer lezen over fasen van ontwikkeling en de ontwikkeling van projectteams? Bezoekt u dan de pagina over projectteamontwikkeling of download het artikel over succesvolle projectteams.

Organisatieontwikkeling - groei

Een bedrijf kan groeien in omvang. Met deze groei, groeit ook de structuur van de organisatie. De meest bekende groeimodellen voor organisaties zijn ontwikkeld door Greiner, Churchill & Lewis, en Keuning. De kern van de groeimodellen is dat crisismomenten nodig zijn – doorstaan moeten worden – om in een volgende fase van groei te kunnen komen.

Herkent u deze crisismomenten? Herkennen en anticiperen op crisissen is noodzakelijk. Iedere fase van groei vraagt om passend leiderschap en om andere structuren van organiseren om de managementproblemen – ook wel de crisissen die doorstaan moeten worden – op te lossen. Aan groei gaat pijn vooraf.

Onbewust kan het zijn dat u nog in een crisisfase zit. Of dat u tegen een crisisfase aanloopt. Met een managementteamontwikkeling krijgt u hierin inzicht. Ook krijgt u inzicht in wat u kunt doen om de crisis te doorstaan om zo voorbereid te zijn op de volgende fase van groei. 

Met alle managementteamleden wordt een interview gehouden. De antwoorden worden samengevat en geven een beeld van de fase van groei waar de organisatie zich in bevindt. 

Het managementteam als leider

Een managementteam die in zijn geheel als groep de leider is van de organisatie. Het klinkt als een droom? Door het verbinden van het inzicht in de managementteam-groepsontwikkeling (kwalitatieve groei) met het inzicht in de organisatieontwikkeling (kwantitatieve groei) krijgt u inzicht in wat het managementteam te doen heeft om als groep leider te zijn van de organisatie. De bevindingen uit de interviews worden met u besproken. Vervolgens kunt u kiezen voor de implementatie van groei-interventies.

Wat u hiervoor hoeft te doen? Dat is een managementteamontwikkeling starten. Dit houdt in dat de managementteamleden een interview aangaan. KMOB gaat voor u aan de slag om de resultaten te bundelen en te verwerken tot inzicht voor u.

Managementteamontwikkeling is gebaseerd op een doctoraal onderzoek van Daniël Krouwel en Gerard van Barneveld, tot het verkrijgen van de universitaire titel Msc bedrijfskunde aan de Nyenrode business Universiteit. De titel van het onderzoek luid: “Het gehele managementteam als leider van de organisatie”. 

Waarom en wanneer kiest u voor KMOB?

  • Als u uw managementteam wilt ontwikkelen tot een groep, de leider van de organisatie.
  • Als u uw managementteam wilt laten aansluiten op de groeifase van de organisatie. 
  • Als u een crisisfase ervaart en tot inzicht en interventie wilt komen.
  • Als u tijdig een crisisfase wilt onderkennen. 
  • Als u uw team de juiste taken wilt laten doen.

Als u in vertrouwen en met betrokkenheid, met uw management team tot inzicht wil komen, dan kiest u voor KMOB.

Uw trainer van KMOB, Daniël Krouwel, is LVSC-geregistreerd.

U kunt direct per telefoon of per mail reageren als u werkt wilt maken van managementteamontwikkeling.

Neem vrijblijvend contact op, via mail of telefoon, om uw wensen te bespreken.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Leiderschapsontwikkeling naar de homepage

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn