KMOB Advies - Blog

Welkom op de blogpagina van KMOB Advies. Nieuwe pagina’s op de site verschijnen hier automatisch.

Bent u bekend met RSS, een techniek om website-updates te volgen, dan kunt u deze pagina ook lezen in uw RSS reader. De RSS-link vindt u linksonder de navigatiebalk.

Aug 29, 2016

Groepsontwikkeling door Supervisie

Groepsontwikkeling is bedoeld voor leiders van teams die met het team willen groeien naar een succesvol(ler) team op basis van aandacht voor elkaar en bewust leiderschap.

Continue reading "Groepsontwikkeling door Supervisie"

Jun 20, 2016

Identiteitsontwikkeling

Identiteitsontwikkeling betekent reflectie op wie u bent. Een sterke identiteit draagt bij aan de ontwikkeling van uw bedrijf.

Continue reading "Identiteitsontwikkeling"

Jun 20, 2016

Intervisie betekenis (kennisontwikkeling)

Intervisie betekenis en deskundigheidsbevordering zorg - Hoe borgt en verrijkt u de kennis in uw organisatie?

Continue reading "Intervisie betekenis (kennisontwikkeling)"

Jan 20, 2016

Managementteamontwikkeling

Door managementteamontwikkeling komt u tot het inzicht hoe uw management team aansluit op de organisatie.

Continue reading "Managementteamontwikkeling"

Nov 02, 2015

Teamontwikkeling is ten diepste een zaak van taken, drijfveren en vertrouwen.

Heeft u de behoefte om aan teamontwikkeling te werken? Is uw team vastgelopen en heeft u behoefte aan inzicht om weer in de teamflow te komen?

Continue reading "Teamontwikkeling is ten diepste een zaak van taken, drijfveren en vertrouwen."

Jun 04, 2015

Leiderschapsontwikkeling ervaren via een managementtraining

Leiderschapsontwikkeling is allereerst het kennen van uzelf. Bewust zijn van uzelf in welke situatie dan ook.

Continue reading "Leiderschapsontwikkeling ervaren via een managementtraining"

Sep 08, 2014

Supervisie en coaching

Supervisie en coaching helpen om op een natuurlijke wijze vanuit wie u bent, in contact te komen met de klant.

Continue reading "Supervisie en coaching"

Sep 08, 2014

Wat is supervisie?

Wat is supervisie? In de kern is supervisie het woorden geven aan de eigen gedachten en gevoelens op basis van een (werk)ervaring.

Continue reading "Wat is supervisie?"

Sep 08, 2014

Hoe supervisie betekenis kan hebben voor uw organisatie

Heeft supervisie betekenis voor organisaties? Zo ja, op welke wijze? Wanneer heeft supervisie toegevoegde waarde?

Continue reading "Hoe supervisie betekenis kan hebben voor uw organisatie"

Feb 12, 2014

Checklist functioneringsgesprek

Download de checklist functioneringsgesprek. Een handige tool ter voorbereiding op het functioneringsgesprek.

Continue reading "Checklist functioneringsgesprek"

Oct 25, 2013

Checklist beoordelingsgesprek

Download de checklist beoordelingsgesprek. Een handige tool ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek.

Continue reading "Checklist beoordelingsgesprek"

Mar 11, 2013

Wat is Civiele Techniek in de 21ste eeuw?

Wat is Civiele Techniek in de 21ste eeuw? In de nieuwe “wereld” (visie) van de Civiele Techniek kan het niet anders of de cultuur (houding en gedrag) veranderen mee.

Continue reading "Wat is Civiele Techniek in de 21ste eeuw?"

Mar 11, 2013

Civiele Techniek: het werkveld is sterk in ontwikkeling.

Hoe kijkt u naar de branche en markt van de Civiele Techniek? Het werkveld van de is sterk in ontwikkeling. In de techniek is de mens meer centraal komen te staan!

Continue reading "Civiele Techniek: het werkveld is sterk in ontwikkeling."

Dec 27, 2012

Samen horen in de organisatie

Het kernwoord uit de kersttoespraak van koningin Beatrix was dit jaar vertrouwen. In mijn beleving hoorde ik in deze toespraak ook het woord saamhorigheid. Beide zijn wederkerig met elkaar verbonden. Zonder vertrouwen geen saamhorigheid en zonder saamhorigheid geen vertrouwen.

In het woord saamhorigheid zie ik twee werkwoorden: samen horen. Een gevoel bij elkaar te horen. En dit gevoel geeft vertrouwen in elkaar.

In uw organisatie heeft u wellicht ook een kersttoespraak gehoord of gehouden. Het doel van deze boodschap is altijd weer om het vertrouwen uit te spreken. Vertrouwen vanuit de leiding van de organisatie naar de medewerkers. Vertrouwen om de saamhorigheid te raken.

Hiermee is vertrouwen ook in de organisatie het cement van de organisatie. Zonder vertrouwen leeft een ieder voor zich. Met vertrouwen is er saamhorigheid en kan er gewerkt worden aan een gezamenlijk doel. Een focus.

Als eigenaar is het goed om te weten in welke mate er vertrouwen is. Het is goed om hier continue aan te werken. Vertrouwen is onderdeel van de cultuur. Een zachte organisatiecomponent. Soms moeilijk te grijpen. Verborgen. Maar als u goed kijk is deze zichtbaar in het gedrag. In de mate van saamhorigheid.

Wat wordt uw kernwoord voor de nieuwjaarstoespraak?

Wilt u over dit onderwerp doorpraten, neem dan gerust contact op.

Aug 16, 2012

Gratis formulieren

Op deze pagina kunt u GRATIS een beoordelingsgesprek formulier aanvragen evenals een formulier functioneringsgesprek.

Continue reading "Gratis formulieren"

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn