Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling helpt u effectiever te worden in uw rol. Leiderschap is allereerst het kennen van uzelf. Bewust zijn van uzelf in welke situatie dan ook. Bent u leider of manager? Kent u uzelf als leider? Bent u uzelf als leider? Of ervaart u dilemma’s? Heeft u behoefte aan tools en een sparringpartner om effectiever leiding te kunnen geven?

Dit kunt u bereiken door te groeien naar een (meer) authentiek leider. Hoe? Door te (leren) luisteren naar uzelf. Het resultaat: u ervaart rust als leider en als mens. Uw doelen en de doelen van de organisatie worden gemakkelijker en samen bereikt. U wordt door uw medewerkers ervaren als een dienend leider.

Op deze pagina leest u over het ontwikkelen van het leiderschap als leidinggevende. Wilt u meer weten over de ontwikkeling van uw managementteam? Bezoekt u dan de pagina over managementteamontwikkeling.

Authentiek leider

In welke mate bent u zich bewust van uw bewuste en onbewuste voorbeeldgedrag? In welke mate bent u zich bewust van uw handelen? Bent u zich bewust wat dit handelen met uw medewerkers, uw omgeving, doet? Het integreren van wat u denkt en ervaart met wat u wilt en hiernaar handelen, dat is authenticiteit. Deze ontwikkeling in leiderschap begint bij uzelf.

Authenticiteit maakt van u nog meer dan u nu al ervaart, een bewust en dienend leider. Een managementtraining in leiderschap van KMOB geeft betekenis, dat is zingeving, aan uw leiderschap. U ervaart een verandering als mens. Een verandering door ontwikkeling. Deze training, leiderschapsontwikkeling door reflectie, draagt bij aan een "duurzamer" leven. Training en management in de praktijk komen samen in uw ontwikkeling. Maar met name wordt u uw eigen manager die ook persoonlijk leider is geworden. Een leider met visie, door inzicht in persoonlijke ontwikkeling. Met deze ontwikkeling gaat u meer vrijheid ervaren in uw leiderschap. Het inzetten van hardskills kunt u gaan combineren met softskills. Beide zijn nodig om doelen te bereiken: de organisatiedoelen bereiken en leiderschapsmethoden (tools) inzetten, gecombineerd met oprechte aandacht voor de medewerkers vanuit authenticiteit.

Na de training ervaren uw collega’s en medewerkers u (nog meer) als een leider. Uw omgeving gaat u (nog meer) zien als een mens die congruent is. Congruent in denken en doen. Dit komt doordat u in de training gaat reflecteren op wie u bent, in wat u denkt en wat u wilt, om zo tot nieuw handelen te komen. U gaat ervaren dat denken en voelen beide van invloed zijn op wat u wilt. Beide zijn van invloed op uw besluitvorming.

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

- Albert Einstein

Managementtraining

Waar wilt u zich als leidinggevende in ontwikkelen? Waarin zit uw succes als manager? Dit zijn de vragen waar de leiders van vandaag het antwoord op willen hebben. Want dit antwoord brengt ook u als leider dichter bij uw inzicht. Inzicht dat zich uit in betere prestaties, bereiken van doelen en een optimale samenwerking tussen de medewerkers. 

KMOB biedt u een training in management in het kader van leiderschapsontwikkeling. U wordt niet getraind om een tool of model toe te passen. U wordt getraind in het beter kennen en inzetten van uzelf, als persoon. U wordt getraind, op basis van uw eigen ervaringen, tot een bewust leider. U wordt getraind door reflectie en confrontatie. Een leider die in staat is om in iedere situatie te handelen, in overeenstemming met uw eigen identiteit en drijfveren.

Oplossen van dilemma's

Waar u nu dilemma's voelt in uw functie en in uw leidinggeven naar uw medewerkers, gaat u ervaren dat deze dilemma's tijdens de training oplossen. Deze lossen op doordat u op basis van ervaringen, geconfronteerd wordt met de kern van de dilemma's. U ontvangt een persoonlijke en bij u passende (1 op 1) training. 

Ik neem u mee in een helicopterview, zodat u zelf tot inzicht komt. Waar nodig confronteer ik u met de kern van uw belemmering. Deze belemmering kan nog van recent zijn, maar ook is het  goed mogelijk dat de belemmering voor de ervaring nu, al lang geleden is gegroeid.

Leiderschapstheorie en –modellen helpen bij het komen tot visualisatie en leiderschapsontwikkeling. 

Als eerste en m.i. het belangrijkste heb ik er veel van geleerd, meer dan dat ik in eerste instantie had verwacht. Je bent een prettig en rustig persoon om mee te praten en je geeft vertrouwen. Ik merkte dat je elke keer goed voorbereid naar de supervisie kwam en goed terug kon halen waar we het over hadden (gehad). Dit maakte samen met het doorvragen dat ik wel verder moest. Leuk en leerzaam vond ik toen je over een eigen werkervaring iets vertelde. Dat was zeker ook een moment voor mij waardoor ik op mijzelf kon reflecteren, maar het geeft tevens inzicht (een soort bevestiging).

Jose ter Horst, unitmanager Ziekenhuis Rivierenland

Uw trainer van KMOB, Daniël Krouwel, is LVSC-geregistreerd.

De duur van de training varieert. Op basis van een intakegesprek en persoonlijke leerdoelen wordt een op maat gesneden aanpak voorgesteld.

Waarom en wanneer kiest u voor KMOB?

  • Als u als leider van uw belemmeringen een kracht wilt maken.
  • Als u wilt komen tot de oplossing tot een beter leider. 
  • Geconfronteerd durft te worden met de kern van uw belemmering om tot de oplossing te komen.
  • U waardeert dat uw coach/trainer/supervisor betrokken is, aandacht voor u heeft en vertrouwen geeft. 
  • U uzelf (verder) wilt ontwikkelen in uw rol als leider en in leiderschap (leiderschapsontwikkeling). 
  • En in deze ontwikkeling een coach wil die u begrijpt in uw rol als leider.

Als u wilt groeien tot een bewust leider, die zichzelf echt kent, dan kiest u voor KMOB.

U kunt direct per telefoon of per mail reageren als u werkt wilt maken van leiderschapsontwikkeling.

Neem vrijblijvend contact op, via mail of telefoon, om uw wensen te bespreken.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Leiderschapsontwikkeling naar de homepage

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn