Kritische succes factoren als route naar prestatieverbetering

Het benoemen en herleiden van kritische succes factoren is een belangrijke stap bij de oplossing van organisatieproblemen en het realiseren van meer resultaatsturing. De kritieke succesfactoren geven houvast bij de koers- en resultaatbepaling en zijn belangrijk bij het borgen van het commitment van management en medewerkers. Succesfactoren geven inzicht en maken het mogelijk om prestaties van individuen, teams en de organisatie te verbeteren. KMOB is uw partner bij het bepalen en verbinden van succesfactoren en de procesbegeleiding van uw medewerkers en teams naar heldere keuzes en samenbinding.

Bij de sturing van een organisatie gaan prestatiesturing en sturing op betrokkenheid (de soft-skills), hand in hand. Door de kritische succes factoren te koppelen aan de visie, ontstaat er een geweldige basis om te komen tot heldere kritische succesfactoren op organisatie (corporate) niveau. Vervolgens is het mogelijk om deze te koppelen aan team– en individuele prestaties.

Hulp bij de koersbepaling

In mijn advisering gaat u een resultaatgerichtheid van werken (prestatiesturing) ervaren. Resultaatgerichtheid is een belangrijk fundament om tot prestaties te komen. Prestaties worden immers behaald, omdat deze van te voren vastgesteld zijn en gemeten (kunnen) worden. U hoeft er als leidinggevende, namens de organisatie, alleen maar voor te kiezen. Uit uw bewuste keuze blijkt uw wil. Feitelijk kunt u in mijn adviesbegeleiding twee verschillende aanpakken, werkwijzen ervaren. Namelijk die van verbinder en analyticus of de aanpak van procesbegeleiding.

1) De verbinder (en analyticus)

De eerste rol is die van verbinder (en analyticus). Op basis van bijvoorbeeld een eerste onderzoek of analyse kunt u KMOB vragen om de bestaande data te verrijken. Dit verrijken bestaat uit het samenbrengen van de huidige prestatieindicatoren en de resultaten van de metingen, om vervolgens te komen tot een analyse. Op basis van deze samenbrenging en analyse ontstaat voor u inzicht in welke kritische succes factoren in uw organisatie worden toegepast en hoe hierop wordt gescoord.

Doordat KMOB de gesprekken aangaat met de leidinggevenden in uw organisatie wordt de verkregen rationele informatie verrijkt met de gedachten en ervaringen van de leidinggevenden. Hieruit blijkt weer dat prestatiesturing en soft-skills hand in hand gaan. 

Door met u te sparren over de resultaten, komt u tot inzicht en een ontwikkelplan. U kunt er ook voor kiezen om de kritische succes factoren bewuster te kiezen op basis van uw organisatievisie en -missie. Door deze te koppelen ontstaat er verbinding. Een verbinding die doorvertaald kan worden naar prestatieindicatoren voor teams en medewerkers.

De rol van verbinder wordt zo voor u tot een succes, omdat uw organisatie beter inzicht krijgt en in staat is om te kiezen. Uw keuze heeft een positief effect op het succes van uw organisatie en het succes van iedere medewerker. Een medewerker die wil presteren moet hiervoor in zijn kracht staan. Het is van belang dat de soft-skills kloppen met de prestatie die de medewerker heeft te leveren.

Afhankelijk van uw situatie en organisatiecontext kan het belangrijk zijn een deskundige buitenstaander te vragen om te verbinden en te analyseren om zo tot nieuw inzicht te komen.

2) De procesbegeleiding

Procesbegeleiding is de tweede rol die ik voor u kan invullen. Het kan zijn dat verbinden en analyseren niet is wat u nodig hebt. Vaak heeft de organisatie de deskundigheid om te analyseren zelf in huis en zoekt u juist een bekwame partner die het proces bewaakt en vormgeeft. U zoekt bijvoorbeeld een oplossing, een verbetering in het proces waarin afstemming nodig is tussen teams en/of afdelingen, of management en medewerkers.

Deze afstemming kan liggen in het sturen van het proces om te komen tot inzicht in de verkregen data omtrent de geleverde prestaties. Of in het sturen van het proces om te komen tot kritische succes factoren. Ook kan het zijn dat u behoefte hebt aan procesbegeleiding om de persoonlijke of teamprestatieindicatoren te bepalen. In het laatste geval kunt u weerstand ervaren bij de medewerker of het team, omdat deze de angst kent de prestatie niet te kunnen leveren, maar hier wel verantwoordelijk voor wordt. De angst onderkennen en komen tot het benoemen vraagt om zorgvuldigheid in de begeleiding van de medewerker of het team.

De nadruk van uw vraag ligt in dit geval meer op het 'proces', omdat de manier waarop in de interactie tussen mensen dingen worden gedaan even belangrijk, zo niet belangrijker is, dan wat er wordt gedaan.

Eigenlijk schrijf ik de organisatie of de mensen die daar werken dus niet voor wat er moet gebeuren, maar ik help hen zelf te ontdekken wat zij nodig hebben. Dit doe ik door vooral te luisteren en door te vragen. Maar ook door kritische vragen te stellen. Zo ontstaat inzicht.

In deze tweede rol ga ik er niet vanuit dat u weet wat er fout gaat in de organisatie, wat u nodig hebt om de situatie te verbeteren. Ik ga er wel vanuit dat u de status quo wil doorbreken en de situatie wil verbeteren en daarvoor contact opneemt met KMOB. Vervolgens gaat u ervaren dat de problemen inzichtelijk worden en belangrijker nog, dat de oplossingen en de creativiteit in uw eigen organisatie aanwezig zijn. Het resultaat is enthousiasme en duidelijke prestatieindicatoren die zorgen voor prestatieverbetering.

Indien u hiervoor kiest is het resultaat ook dat de organisatieprestaties zijn afgestemd op de team en individuele prestaties.

Procesbegeleiding in het kader van kritische succes factoren (kpi’s, prestatie indicatoren) is het begeleiden van de interactie tussen mensen en het laten doorzien van de blokkerende gedachten, zodat een open mind en verbondenheid ontstaat.

Voor nadere informatie over mijn rol als verbinder of als begeleider kunt u mij direct bereiken op mijn persoonlijke telefoonnummer 06 - 15 406 538.

Ook kunt u een bericht sturen via het contactformulier.

Elders op deze website kunt u meer lezen over mijn werkwijze en achtergrond.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Kritische succes factoren naar de homepage

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn