Identiteitsontwikkeling

Identiteitsontwikkeling - Wie vertelt u uw omgeving wie u bent? Wie uw onderneming is? Uw verhaal wordt waardevoller als deze is gevormd door ervaringen. Ervaringen waarin door reflectie is gekomen tot de kern van het verhaal: de normen, waarden, gedachten, gevoelens en bijzondere eigenschappen. Storytelling, uw identiteit verhalen, is emotie. Klanten zijn gevoelig voor emotie. Uw verhaal mag door emotie worden gevoed, zodat u aansluit bij de emotie van de klant.

Identiteitsontwikkeling betekent reflectie op wie u bent. Een sterke identiteit draagt bij aan de ontwikkeling van uw bedrijf.

Succesvolle bedrijven hebben een sterke identiteit (ontwikkeld). Deze identiteit geeft herkenbaarheid. Herkenbaarheid voor de klanten, omgeving en de medewerkers.

De identiteit van uw organisatie bepaalt, ligt ten grondslag aan de visie, de missie, de doelstellingen en de cultuur van uw bedrijf. Met het kennen van uw identiteit is het mogelijk om uw bedrijf richting te geven.

Wie bent u? Wie is uw bedrijf? Uw ID is ontstaan door interactie met uw omgeving: medewerkers, klanten en ketenpartners.

identiteitsontwikkeling

De antwoorden op de vraag “wie bent u?” liggen in uw ervaringen. Uw ervaringen vertellen u hoe u reageerde op een gebeurtenis. Uw ervaringen vertellen u dus wie u bent en wie uw bedrijf is. Reflectie op ervaringen is hiermee het sleutelwoord om te komen tot een verhaal en woorden die uw organisatie-identiteit omschrijven. Identiteit wordt gevormd door normen, waarden, overtuigingen, opvattingen en inzicht. Om uw organisatie-identiteit te kennen is reflectie op organisatieniveau nodig.

Storytelling

Storytelling is het vertellen over het bedrijf aan de markt. Storytelling wordt waardevoller, raakt klanten, als de echte identiteit van de onderneming hierin mee komt. Het vertellen van uw ervaring en de reactie van uw klant is het echte verhaal over uw identiteit.

KMOB is uw procesbegeleider

Uw identiteit heeft u ontwikkeld door interactie met uw omgeving. Het beschrijven van uw identiteit op basis van ervaringen komt eerst, voor het vertellen van uw verhaal aan de omgeving. 

Reflectie op basis van uw ervaringen (de ervaringen van uw medewerkers) vraagt om een gesprek waarin het denken en het voelen centraal staan. Wat gebeurde er op het moment van de ervaring. Wat ervaarde de medewerker en welke actie volgde eruit. En wat precies maakte dat uw klant tevreden was. En hoe liet uw klant dit blijken? Zomaar een paar vragen die KMOB als procesbegeleider inzet om te komen tot de echte kern van de ervaring.

KMOB is uw procesbegeleider in het ontdekken van uw identiteit. KMOB zet expertise in op basis van de supervisiemethodiek. Deze methodiek gaat uit van denken, voelen, willen en handelen. Het gevolg van de inzet van deze methodiek is dat normen, waarden en overtuigingen naar voren komen en benoemd worden, zodat zij onderdeel worden van uw identiteit en uw verhaal naar de markt.

Neem vrijblijvend contact op, via mail of telefoon, om uw wensen te bespreken over identiteitsontwikkeling en corporate storytelling.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Identiteitsontwikkeling naar de homepage

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn