GO!Supervisie - Groepsontwikkeling door Supervisie

GO!Supervisie is de afkorting van Groepsontwikkeling door Supervisie. Deze groepsontwikkeling is gebaseerd op het groepsontwikkelingsmodel. Een wetenschappelijk en praktisch beproefde methode voor de ontwikkeling naar succesvolle(re) teams. Veel leiderschapsboeken blijven bij concepten die veel waarheden bevatten maar niet direct in de praktijk toepasbaar zijn. Het groepsontwikkelingsmodel wil samen met GO!Supervisie het antwoord geven op de praktische toepassing voor leiderschaps- en groepsontwikkeling.

GO! Supervisie is bedoeld voor leiders van teams (bijvoorbeeld projectmanagement teams, projectteams, IPM-teams) die met het team willen groeien naar een succesvol (ler) team op basis van aandacht voor elkaar en bewust leiderschap.

Een (project) team heeft een doel. Het bereiken van dat doel is waar de leider van het team op stuurt. Het bereiken van het projectdoel is de reden waarom het (project/IPM) team bestaat. In een team is het sturen op het bereiken van het (project) doel waar het in het team om gaat. De leider en het team focussen hierop. Door de focus op de technische doelen en de hoge mate van technische expertise kan de balans tussen mens en technisch doorslaan naar de focus op de techniek en de technische doelen. De mogelijkheid is aanwezig dat de aandacht voor de projectleden naar de achtergrond raakt. Het gevolg is dat ieder teamlid opgaat in zijn eigen expertise. De onderlinge aansluiting wordt vervolgens gemist.

Projectsucces betekent samen de projectdoelen bereiken. Het plezier bestaat dan ook in het elkaar aanvoelen en elkaar ondersteunen en helpen. Dit helpen gaat verder dan het meedenken op technisch gebied. Aandacht in het team voor ieders persoonlijk belang en plaats in het team is nodig om succes te bereiken.

“Waardeer de groep, door verantwoordelijkheid te geven in plaats van verantwoordelijkheid over te nemen”. - Arjen van Gelder, projectmanager -

Reflectie op wat gaande is in het team betekent dat teamleden als in een helicopterview boven het team “hangen” en het proces overzien. Een moment van overzien, aanvoelen, besluiten en verbeteren geeft nieuwe focus aan het team (Plan Do Check Act, PDCA-cyclus). De focus om elkaar te vinden en zowel inhoudelijk als intermenselijk met elkaar mee te bewegen.

De leider is de sleutel tot dit succes. Investeren in de leider betekent investeren in het gehele team. Groeien tot een bewust leider wordt bereikt met supervisie. Het Groepsontwikkelingsmodel is hiervoor de (wetenschappelijk onderbouwde en praktisch getoetste) leidraad. 

Projectteamsucces door bewust leiderschap

Supervisie is in een technische omgeving nog vaak uniek en juist daarom zo waardevol. 

KMOB heeft, voor leiders, in het bijzonder in een technische omgeving, GO! Supervisie ontwikkeld dat gericht en gebaseerd is op ervaringen uit de praktijk en op reflectie.

Met GO! Supervisie ontwikkelt de leider zijn team door zichzelf eerst te ontwikkelen met behulp van een supervisor (professioneel begeleider). Het is een blijvende investering voor de leider, zijn team en de organisatie. In de supervisiesessies gaat de leider zijn kwaliteiten en uitdagingen verder ontwikkelen. De ervaringen van de leider worden een bron van ontdekkingen, die leiden naar groei in authenticiteit, bewust leiderschap. 

Het Resultaat van een Go!Supervisie is:

Een leider die:

  • Bewust is van zichzelf.
  • De sleutel is tot een interactief, betrokken team.
  • In zijn kracht staat: meer energie en minder stress en ziekteverzuim.
  • Aandacht heeft voor ieder teamlid als mens .
  • Zijn team verbindt.
  • Het proces in het team overziet en stuurt.

Naast individuele supervisie is het ook mogelijk om GO!Supervisie met meerdere deelnemers tegelijk te volgen. Bijvoorbeeld met meerdere (project) leiders.

“De essentie van teamwork 
is het ontwikkelen en onderhouden van wederzijdse hulprelaties tussen alle leden van de groep”.  - Edgar H. Schein (2013) - 

Uw trainer van KMOB, Daniël Krouwel, is LVSC-geregistreerd.

In het artikel met de titel “Projectteamsucces door bewust leiderschap” beschrijft de auteur in detail het proces van de groepsontwikkeling. Ook is een verhaal uit de praktijk beschreven dat inspireert tot ontwikkeling. 

U kunt direct per telefoon of per mail reageren als u werkt wilt maken van GO!Supervisie.

Neem vrijblijvend contact op, via mail of telefoon, om uw wensen te bespreken.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Groepsontwikkeling naar de homepage

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn