Back to Back Issues Page
KMOB Advies, Issue #004 -- Competent in risicomanagement?
December 11, 2013
Dag,

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 1, nr. 4
11 december 2013

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Terugblik 2013
2) Vooruitblik 2014
3) Casuïstiek: ontwikkelgerichte coaching (of supervisie)
4) Maak nu kennis met de CT-ontwikkelspiegel


Terugblik 2013

Zo aan het einde van het jaar is het goed om terug te blikken op de markt en marktomstandigheden.

Ik zag in 2013 een doorzettende nieuwe behoefte bij opdrachtgevers in de Civiele Techniek om risico's in projecten door middel van contracten naar de markt te verleggen. Deze verlegging van risico's vraagt bij de opdrachtnemer, de aannemers en ingenieursbureaus, om de organisatie te ontwikkelen, waarbij de structuur en cultuur kan voldoen aan deze nieuwe behoefte. Hier is kennis en visie voor nodig. Hier is een echte inleving in de klant vanuit de opdrachtnemer voor nodig. Maar ook intern sturen op kwaliteit is dan een basisvereiste.

Voorheen werden de inhoudelijke projectrisico’s niet verlegd. De opdrachtnemer beschreef nagenoeg exact wat aan werkzaamheden gedaan moest worden. Wijzigingen in deze werkzaamheden op weg naar het eindresultaat werden door de opdrachtgever betaald. En in de praktijk is het nog steeds zo dat er door de opdrachtgever voor dit type contract (bestek op basis van RAW-systematiek) wordt gekozen. Niet ieder project leent zich er namelijk voor om de risico’s te verleggen.

Bij een contract waarin de risico’s worden verlegd naar de opdrachtnemer, is het aan de opdrachtnemer om de risico’s financieel te waarderen. Een dergelijk contract vraagt van de opdrachtnemer om een eindproduct waarbij hij zelf bepaalt wat, waar, wanneer wordt gedaan en op welke wijze. Het kennen van de risico’s om uiteindelijk te komen tot een product waar vorm en kwaliteit voldoen aan de wensen van de klant, is noodzaak geworden.

Het inschatten van de risico’s, de waardering van de risico´s en het beheersen ervan, het risicomanagement, vraagt om specifieke nieuwe expertise binnen de onderneming. Risicomanagement vraagt om andere competenties in de organisatie. Competenties als het “kennen van de klant”. Competenties om op een procesmatige wijze de kwaliteit van het product en het proces te borgen.

Uit gesprekken met mensen in het veld begrijp ik dat bijvoorbeeld voor aannemers de risicoverlegging een uitdaging kan zijn. Van origine zijn aannemers harde werkers, met name doeners. Van hen wordt nu verwacht ook meer strategisch naar projecten te kijken. Dit vraagt een ander bewustzijn. Een omslag die zeker niet negatief hoeft te worden geduid en die zeker ook kansen biedt.


Vooruitblik 2014

Over kansen gesproken... Voor 2014 verwacht ik dat de ingezette ontwikkelingen in de Civiele Techniek verder gaan doorzetten: kwaliteitsborging, risicomanagement en interne ontwikkeling zijn de kernwoorden.

Kwaliteitsborging is nodig om de gevraagde kwaliteit te leveren aan de opdrachtgever. Risicomanagement is nodig, om de risico's dusdanig te beheersen, te managen, dat het projectresultaat positief wordt beïnvloed. Maar naast risico's zijn er natuurlijk ook kansen. Bewust focussen op kansen in het project waardoor co-creatie ontstaat.

Zowel kwaliteitsborging als risicomanagement vraagt om de ontwikkeling van de organisatie en het projectteam. Het perspectief van kijken en (project)denken bepaalt of de organisatie en het projectteam erin slaagt om in een flow van ontwikkeling te komen. Een ontwikkeling door inzicht dus.

Maar ook een ontwikkeling waarin het projectteam het project dusdanig van te voren onderzoekt op kansen en risico’s dat de gevraagde projectkwaliteit met de beproefde interne processen behaald kan worden. Zoals ook al hiervoor aangestipt gaan het komen tot kwaliteitsborging en risicomanagement samen op.

Bij de begeleiding van een organisatie in deze ontwikkeling wordt bij mensen in de organisatie de competentie om risico’s te zien, in te schatten en te waarderen, ontwikkeld. Dit is veelal een persoonlijke- en teamontwikkeling, om de huidige medewerkers hierin competent te maken. Competent ook om in het gesprek met de opdrachtgever de behoefte achter de wens te kennen, zodat niet alleen in product maar ook in de weg er naar toe, door de opdrachtgever kwaliteit wordt ervaren.

Hiernaast zijn de processen beschreven en gewaardeerd om de behaalde kwaliteit van plannen en producten aan te kunnen tonen aan de opdrachtgever. Het werken volgens deze processen is mensenwerk. Dit vraagt enige begeleiding in de organisatie, om de medewerkers hiermee bekend en eigen te maken.

Dit alles geldt natuurlijk niet alleen voor de sector Civiele Techniek. Niet alleen in deze sector is/wordt kwaliteitsborging en risicomanagement belangrijk. Ook in bijvoorbeeld de zorgsector is er steeds meer aandacht voor het borgen van de kwaliteit en het sturen op risico’s, om hierdoor faalkosten te verminderen, met als doel een hoger rendement en het tonen van kwaliteit aan de klant/patiënt.


Casuïstiek: ontwikkelgerichte coaching (of supervisie)

In mijn praktijk begeleid ik meerdere organisaties, medewerkers en leidinggevenden, door middel van ontwikkelgerichte coaching (of supervisie). Onder andere in een ziekenhuis geef ik deze coaching aan een leidinggevende van een businessunit. Deze leidinggevende, maar ook anderen in mijn coachingspraktijk, komen tot een diepgaand inzicht in handelen, overtuigingen, normen en waarden.

Dit inzicht, gekoppeld aan het verleden, heden en de toekomst, maar ook geplaatst in de verwachtingen van de functie en de organisatie, leidt tot een ontwikkeling van het gedrag. Door de organisatiedynamiek, het strategische, de tactische en het operationele niveau als kaders te nemen, is een leidinggevende in staat om werkervaringen in het juiste kader te plaatsen en te reflecteren op het eigen handelen. Om vervolgens te leren voor de toekomst. Leren en ontwikkelen om te handelen als congruent persoon, authentiek leider: een dienend leider.


Maak nu kennis met de CT-ontwikkelspiegel

Bent u al voorbereid op uw nieuwe rol?

De ontwikkelspiegel geeft u het inzicht dat u nodig heeft!

In welke mate bent u aangesloten op uw nieuwe rol in de Civiele Techniek? Hoe vaak ervaart u dat uw opdrachtgevers meer en andere producten van u verwachten dan u gewend was? Hoe precies weet u wat uw opdrachtgevers verwachten? Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben te maken met een nieuwe omgeving. De rollen van beide zijn sterk aan het veranderen.

Doordat de rollen veranderen, veranderen ook de spelregels. De opdrachtnemer, u, bepaalt hoe efficiënt er gewerkt wordt. U bepaalt hoe hoog uw marges zijn. Dit vraagt van u het lef om als organisatie in de ontwikkelspiegel te kijken. Dit betekent dat u inzicht krijgt in uw perspectief van denken en doen. U krijgt inzicht in de te ontwikkelen elementen. Uw perspectief, uw manier van communiceren, uw gedrag bepaalt de marge van uw project. In de vernieuwde omgeving is uw perspectief van denken en doen belangrijk.

In de vernieuwde omgeving van de Civiele Techniek gaat het om het creëren van een hogere marge door het leveren van kwaliteitsproducten, het bouwen van een relatie voor de lange termijn en samenwerken op basis van vertrouwen.

Maak nu kennis met de CT-ontwikkelspiegel.

U kunt kosteloos en geheel vrijblijvend met mij in gesprek gaan over de kansen en mogelijkheden van de CT-ontwikkelspiegel voor uw organisatie. En omdat u lef toont, bied ik u aan om kosteloos 2 uur te brainstormen over een project of onderwerp dat u zelf aandraagt. Tijdens deze gratis sessie, krijgt u direct "tools" om in de praktijk te brengen.

Neem daarom direct contact met mij op voor een afspraak! Ook ben ik benieuwd naar uw visie en kijk op de onderwerpen die in deze nieuwsbrief zijn beschreven.

U kunt mij een e-mail sturen op dkrouwel@kmob.nl, een bericht sturen via het contactformulier en/of mobiel bereiken op 06 154 06 538.


Twitter

Wilt u regelmatig op de hoogte blijven van actualiteiten rondom management en organisatie? Volg mij dan via Twitter @DKrouwel.


© 2013 management-probleem-oplossen.com

Wilt u informatie of voorbeelden uit deze nieuwsbrief gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website:
www.management-probleem-oplossen.com


Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, schrijf u dan hier in om u te abonneren.

Met vriendelijke groet,

Daniël Krouwel


KMOB Advies | Toon Beynenstraat 13 | 4112 JZ Beusichem | 06 - 154 06 538

www.kmob.nl

Back to Back Issues Page