Back to Back Issues Page
KMOB Advies, Issue #006 --- Succes in projectteams
June 27, 2014
Dag,

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 2, nr. 2
27 juni 2014

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Succes in projectteams
2) Conferentie CROW
3) Groepsontwikkeling
4) Projectleider
5) CT-ontwikkelspiegel


Succes in projectteams - Onderling betrokken teams door procesbegeleiding

In de vorige nieuwsbrief heb ik een praktijksituatie met u gedeeld in het kader van mijn onderzoek naar een succesvoller projectteam. Dit onderzoek betreft het leiderschap van een technisch projectteam. In deze nieuwsbrief wil ik u verder meenemen in de uitkomsten van het onderzoek en de toepassing hiervan in uw werk.

Conferentie CROW

Op de CROW Infradagen 2014 heb ik een lezing gegeven over het onderwerp “Gedragsontwikkeling in de Infra (Civiele Techniek)”. De boodschap en inhoud van de lezing werd met enthousiasme ontvangen. In de lezing stond het GedragsOntwikkelings Model (GO-Model) centraal waarin groepsontwikkeling en procesbegeleiding twee hoofdcomponenten zijn. De diapresentatie van de lezing is via de website te downloaden.

In de tweede helft van 2014 publiceert KMOB ook een artikel over dit onderwerp. Via de website wordt u hiervan op de hoogte gehouden. Op deze pagina kunt u naam en e-mailadres achterlaten om er zeker van te zijn dat u deze publicatie niet mist. De voorlopige titel van de publicatie luidt: “Succes in projectteams - Onderling betrokken teams door procesbegeleiding”.

KMOB is overigens nog op zoek naar bedrijven die mee willen werken aan een vervolgonderzoek. In het vervolgonderzoek wordt hetzelfde onderzoek nog een keer uitgevoerd, om de ontwikkelde methode nader te toetsen en te verdiepen. Wilt u meewerken aan het vervolgonderzoek, dan verzoek ik u mij via het contactformulier een bericht te sturen.

Groepsontwikkeling

Groepsontwikkeling is één van de hoofdcomponenten van het GedragsOntwikkelings Model (GO-Model). Het is belangrijk in het begin bij het samenstellen van de groep te komen tot een duidelijke rolverdeling. Het onderlinge vertrouwen groeit als een groepslid erop kan vertrouwen dat de andere groepsleden doen wat zij moeten doen. Dit is de basis van groepsontwikkeling. Zijn de rollen niet helder of niet duidelijk naar elkaar toe gecommuniceerd en uitgesproken, dan kan er geen wederzijds vertrouwen groeien.

De gesprekken in de vergaderingen gaan dan over wie wat moet doen in plaats van wat gedaan moet worden om een bepaald resultaat te bereiken. Het niet duidelijk hebben van de rollen leidt af van de taak van de groep, namelijk samen naar een doel toe werken. Geen duidelijke taakformulering en taakafbakening werkt het "wegkruipen" voor een taak in de hand en het niet oppakken van taken. Een ieder is druk en alles wat er bij komt geeft extra druk. Het is de taak van de projectleider om de rollen duidelijk te krijgen en te houden. Het is de taak van ieder groepslid om vervolgens zijn rol goed en volledig uit te voeren.

Projectleider

In de vorige nieuwsbrief heb ik geschreven over de persoonlijke leiderschapsontwikkeling van de projectleider. Ik noem dit het “bewust zijn” van zichzelf. Bewust zijn hoe de leider reageert in een situatie. Dit gedrag wordt continue door de groepsleden gezien en overgenomen. De projectleider is de leider in de groep. Het is zijn verantwoording om zich bewust te zijn van zijn gedrag dat als voorbeeldgedrag wordt gezien. Zijn doen en laten wordt door de leden overgenomen.

De projectleider is dan ook degene die de groep kan laten groeien. Door te groeien naar een bewust leider en open te staan voor persoonlijke ontwikkeling, is de projectleider in staat om zijn leiderschapscapaciteiten te laten groeien.

Als de projectleider zelf stabiel is en meerdere ervaringen met een professionele begeleider heeft gedeeld, zich door een professional (supervisor) heeft laten helpen zichzelf te ontwikkelen door zowel feedback als een kritische spiegel te vragen, pas dan is de projectleider in staat om zijn team te helpen zich te ontwikkelen. Dit kan hij doen door ieder lid te helpen de juiste vragen aan de andere groepsleden te stellen. Communicatie gaat vaak “fout” doordat er geoordeeld wordt. Meningen en oplossingen liggen al bij voorbaat klaar.

De projectleider kan deze meningen en oplossingen op de achtergrond plaatsen door het proces, de interactie tussen de teamleden te stimuleren. Dit kan hij doen met interventies. Door te vragen hoe het met de ander is. Hoe de ander naar het overleg is gekomen. Of wat hem vanuit zijn rol bezighoudt. Door op de antwoorden in te gaan. Echt te luisteren en door te vragen ontstaat er een gesprek. Ontstaat er communicatie die er echt toe doet. Het gesprek is persoonlijk, gaat over de persoon, maar gaat ook over de rol die die persoon in te vullen heeft.

Kortom: de projectleider is in staat om door eerst zelf het proces van bewustwording en persoonlijke reflectie door te maken, de ander te helpen kritisch naar zichzelf te kijken. Hij helpt de ander en biedt geen oplossingen. Zo is hij ook zelf door zijn professionele begeleider geholpen en zo kan hij ook zijn team helpen om te groeien naar een betrokken team.

In de volgende nieuwsbrief hoop ik in te gaan op enkele volgende fasen op weg naar een onderling betrokken team.


CT-ontwikkelspiegel

In de vierde nieuwsbrief heb ik de CT-ontwikkelspiegel geïntroduceerd. Ik heb aangegeven dat de rollen van zowel de opdrachtgever als u als opdrachtnemer sterk aan het veranderen zijn, waarbij de opdrachtgever meer en andere producten van u verwacht dan u gewend was.

Met de CT-ontwikkelspiegel krijgt u een beter inzicht in het nieuwe speelveld en of u goed bent voorbereid op uw nieuwe rol.

Inleven in de behoeften van de opdrachtgever

Een heel belangrijk element is dat u laat zien dat u de opdrachtgever écht heeft begrepen door de projectwensen te vertalen naar een concreet en gedetailleerd plan van aanpak. In plaats van over eigen deskundigheden en portfolio te praten is het belangrijk te denken en te werken vanuit de leefwereld van de opdrachtgever. Dus u moet beginnen bij de projecteisen van de opdrachtgever. U inleven in de behoeften van de opdrachtgever.

Dat is het startpunt van waaruit u leert denken en handelen. De startsituatie is dus het vraagstuk van de opdrachtgever en daaromheen bouwt u een gedegen projectplan en ook een prijsopgave. Als u dat goed doet laat u aan uw opdrachtgever zien en geeft u hem het gevoel dat u hem goed begrepen heeft. Indirect laat u zo ook uw competenties en deskundigheid zien, zonder daar expliciet mee te beginnen of naar te verwijzen. Uw deskundigheid komt dus als het ware mee in hoe u het plan van aanpak ontwerpt en met de opdrachtgever bespreekt en doorneemt.

Eigen functioneren en handelen staat dus minder op de voorgrond. Het vertrekpunt is de vraag van de opdrachtgever. Pas als deze bijvoorbeeld vraagt naar referentieprojecten kunt u voorbeelden geven van andere projecten uit uw eigen portfolio.

Een dergelijke aanpak is voor veel opdrachtnemers toch een andere manier van werken. Het is verstandig u daarin te oefenen. Ik kan u daarbij helpen met de CT-ontwikkelspiegel.

Gratis sessie

U kunt kosteloos en geheel vrijblijvend met mij in gesprek gaan over de kansen en mogelijkheden van de CT-ontwikkelspiegel voor uw organisatie. En omdat u lef toont, bied ik u aan om kosteloos 2 uur te brainstormen over een project of onderwerp dat u zelf aandraagt. Tijdens deze gratis sessie, krijgt u direct "tools" om in de praktijk te brengen.

Neem daarom direct contact met mij op voor een afspraak!

U kunt mij een e-mail sturen op dkrouwel@kmob.nl, een bericht sturen via het contactformulier en/of mobiel bereiken op 06 154 06 538.

Mijn wijze van werken kenmerkt zich door het verbinden van alle beschikbare kennis in het team van de aannemer, door in gesprek te gaan, vragen te stellen en door te vragen. Op een zodanige manier door te vragen dat het onderscheidende vermogen van de aannemer helder wordt voor dat specifieke project. Want vaak is een plan van aanpak te algemeen en niet onderscheidend. Het samen doorspreken van een plan is mijn aanpak. Hierdoor wordt de inhoud verrijkt en gedeeld. Waardoor verdieping van het plan van aanpak plaatsvindt. Deze werkwijze komt deels uit de begeleidingskunde (supervisie en coaching). In de begeleidingskunde is het woorden geven aan wat je denkt, ervaart of ziet een vorm van expliciteren. Door te expliciteren, onder woorden te brengen, krijgen de gedachten en ervaringen betekenis en meer waarde.

Spreekt dit u aan?

Neem direct contact met mij op voor een afspraak! U kunt mij bereiken op het telefoonnummer 06 154 06 538.


Twitter

Wilt u regelmatig op de hoogte blijven van actualiteiten rondom management en organisatie? Volg mij dan via Twitter @DKrouwel


© 2014 management-probleem-oplossen.com

Wilt u informatie of voorbeelden uit deze nieuwsbrief gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website:
www.management-probleem-oplossen.com


Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, schrijf u dan hier in om u te abonneren.

Met vriendelijke groet,

Daniël Krouwel


KMOB Advies | Toon Beynenstraat 13 | 4112 JZ Beusichem | 06 - 154 06 538

www.kmob.nl

Back to Back Issues Page