Back to Back Issues Page
KMOB Advies, Issue #007 --- Emotionele innovatie
October 17, 2014
Dag,

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 2, nr. 3
17 oktober 2014

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) GO-model (model voor GroepsOntwikkeling)
2) CT-ontwikkelspiegel
3) Drieluik supervisie-coaching
4) KMOB trakteert
5) Aanbieding


Emotionele innovatie – softskills hand in hand met control in teamsucces

In de vorige nieuwsbrief heb ik met u gedeeld dat het succes van een team in grote mate gelegen ligt in de leider van het team. Het succes van het team wordt mede bepaald door het voorbeeldgedrag van de projectleider. De projectleider is in staat om door eerst zelf het proces van bewustwording en persoonlijke reflectie door te maken, de ander en de groep te helpen te reflecteren op zijn eigen handelen.

Hij helpt de ander door begeleiding van het groepsproces en biedt geen oplossingen. Zo is hij ook zelf door zijn professionele begeleider geholpen en zo kan hij ook zijn team helpen om te groeien naar een betrokken team. Hij is in staat om het proces in zijn team te overzien en te begeleiden.

In deze nieuwsbrief introduceer ik het GO-model en neem ik u mee naar de vervolgfasen in dit model.

GO-model (model voor GroepsOntwikkeling)

De bewustwording van de projectleider is de 2e fase in het GO-model van KMOB©. In de 3e fase helpt de projectleider zijn team door bewust een spiegel te zijn voor het team. Hij zet zijn bewustzijn in, waardoor er empathie wordt getoond en ervaren. De leden van de groep ervaren zijn voorbeeldgedrag en gaan deze overnemen. Dit voorbeeldgedrag uit zich onder andere in het stellen van open vragen in plaats van direct te komen met oplossingen. Het direct zoeken naar oplossingen ligt in de aard van technici. Een pas op de plaats is echter van belang voor het vinden van de juiste oplossing. Het leren stellen van vragen is hierbij zeer behulpzaam en tweeledig. Er ontstaat verdieping bij de werkelijk vraag en er ontstaat een basis voor het vinden van een beter passende oplossing. Immers de vraag wordt eerst verhelderd.

De open vragen leren de teamleden elkaar te helpen en open te staan voor hulp. Het gaat om wederzijds helpen en geholpen worden. Dit is de kracht van ieder lid en het gehele team. In een helpend team is sprake van onderlinge betrokkenheid op basis van vertrouwen. Dat is fase 4 in het GO-model. In deze fase van ontwikkeling ontstaat er een groei van het team door een investering in elkaar. Dit proces wordt begeleid door de projectleider.

Het resultaat is verbinding, aandacht voor elkaar, kwetsbaarheid en het bereiken van doelstellingen. De control ten opzichte van de te behalen doelen gaan hand in hand met de softskills. Emotie wordt een kracht in (rationele) teams en is hiermee een innovatieve kracht in een omgeving waar control de hoofdrol voerde.

In de tweede helft van 2014 publiceert KMOB ook een artikel over dit onderwerp. Via de website wordt u hiervan op de hoogte gehouden. Op deze pagina kunt u naam en e-mailadres achterlaten om er zeker van te zijn dat u deze publicatie niet mist. De voorlopige titel van de publicatie luidt: “Succes in projectteams - Onderling betrokken teams door procesbegeleiding”.

KMOB is overigens nog op zoek naar bedrijven die mee willen werken aan een vervolgonderzoek. In het vervolgonderzoek wordt hetzelfde onderzoek nog een keer uitgevoerd, om de ontwikkelde methode nader te toetsen en te verdiepen. Wilt u meewerken aan het vervolgonderzoek, dan verzoek ik u mij via het contactformulier een bericht te sturen.


CT-ontwikkelspiegel

In de afgelopen periode hebben meerdere ondernemers de CT-ontwikkelspiegel afgenomen. Ik wil u één praktijkcasus als voorbeeld geven. Het betreft een middelgrote aannemer in de Civiele Techniek die bezig was met de uitvoering van een UAV-GC contract. Met name de uitvoerende functies voerden dit project uit als een traditioneel bestek. Met het type contract zijn de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer echter anders dan bij een traditioneel contract.

Ik heb meerdere gesprekken gehad met zowel de projectleider als de uitvoerder. In deze gesprekken werd duidelijk wat de persoonlijke belemmeringen waren om tot het nieuwe gedrag te komen dat hoort bij de uitvoering van een UAV-GC contract waarbij de opdrachtnemer meer verantwoording en hiermee risico’s draagt. De kern ligt in het loslaten van oud gedrag, dat is het loslaten van sturen op technische details. En de kern ligt in het leren van nieuw gedrag, dat is het sturen op het proces en het inzien dat de uitvoering in de praktijk een directe relatie heeft met de (contractuele) verantwoordelijkheid. Hiermee is het vasthouden aan het oude gedrag een groot risico, met een grote kans op faalkosten.

De CT-ontwikkelspiegel heeft in deze praktijk laten zien dat het als team en organisatie in de spiegel kijken potentiële faalkosten vermindert, persoonlijke ontwikkeling geeft en de positie ten opzichte van de in te nemen rol versterkt.

Drieluik supervisie-coaching

In september is een nieuwe dienst op de website geplaatst. Supervisie. Supervisie (ontwikkelgerichte coaching) werd u al via de folder aangeboden, maar is nu ook als pagina zichtbaar op de site. Onder diensten/supervisie leest u in een drieluik (driepagina’s) over supervisie.

Op de eerste pagina leest u over wat supervisie kan betekenen voor de uitoefening van een functie, bijvoorbeeld als arts, verpleegkundige, leidinggevende, projectleider, afdelingshoofd of medewerker.

Op de tweede pagina beschrijf ik de meerwaarde per branche. Ik heb er voor gekozen om de branches zorg (eerste en tweedelijns zorg), techniek (Infra, Bouw en Industrie) en dienstverlenende beroepen (bijvoorbeeld accountancy) nader uit te werken met concrete voorbeelden.

Op de derde pagina schrijf ik over mijn aanpak en hoe ik die persoonlijk inkleur (mijn profiel) als supervisor. Ook beschrijf ik de verhouding tussen supervisie en coaching. U kunt op deze pagina lezen wat supervisie is, onder meer in relatie tot uw werk.

KMOB is jarig en trakteert

Op 19 november 2007 is KMOB opgericht en wordt hiermee in november 7 jaar! Dit laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. KMOB trakteert. Let daarom op de volgende nieuwsbrief. Hierin wordt de traktatie vermeld.

Aanbieding

Als u voor 24 december 2014 besluit om de CT-ontwikkelspiegel af te nemen, ontvangt u een supervisietraject tegen 70% van de normale kosten. Met de CT-ontwikkelspiegel krijgt u inzicht in hoe de faalkosten verminderd kunnen worden, inzicht in de versterking van uw rol als opdrachtnemer/opdrachtgever en persoonlijke ontwikkeling.

Neem daarom direct contact met mij op voor een afspraak!

U kunt mij een e-mail sturen op dkrouwel@kmob.nl, een bericht sturen via het contactformulier en/of mobiel bereiken op 06 154 06 538.

Mijn wijze van werken kenmerkt zich door het verbinden van alle beschikbare kennis in het team van de aannemer, door in gesprek te gaan, vragen te stellen en door te vragen. Op een zodanige manier door te vragen dat het onderscheidende vermogen van de aannemer helder wordt voor dat specifieke project. Want vaak is een plan van aanpak te algemeen en niet onderscheidend. Het samen doorspreken van een plan is mijn aanpak. Hierdoor wordt de inhoud verrijkt en gedeeld. Waardoor verdieping van het plan van aanpak plaatsvindt. Deze werkwijze komt deels uit de begeleidingskunde (supervisie en coaching). In de begeleidingskunde is het woorden geven aan wat je denkt, ervaart of ziet een vorm van expliciteren. Door te expliciteren, onder woorden te brengen, krijgen de gedachten en ervaringen betekenis en meer waarde.

Spreekt dit u aan?

Neem direct contact met mij op voor een afspraak! U kunt mij bereiken op het telefoonnummer 06 154 06 538.


Twitter

Wilt u regelmatig op de hoogte blijven van actualiteiten rondom management en organisatie? Volg mij dan via Twitter @DKrouwel


© 2014 management-probleem-oplossen.com

Wilt u informatie of voorbeelden uit deze nieuwsbrief gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website:
www.management-probleem-oplossen.com


Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, schrijf u dan hier in om u te abonneren.

Met vriendelijke groet,

Daniël Krouwel


KMOB Advies | Toon Beynenstraat 13 | 4112 JZ Beusichem | 06 - 154 06 538

www.kmob.nl

Back to Back Issues Page