Back to Back Issues Page
KMOB Advies, Issue #003 -- Het belang van “eerlijk beoordelen”
October 16, 2013
Dag,

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 1, nr. 3
16 oktober 2013

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Het belang van “eerlijk beoordelen”
2) Website heeft nieuw uiterlijk
3) Casuïstiek: onderzoek efficiëntie en gedrag
4) Aanbieding ontwikkelgerichte coaching


Het belang van "eerlijk beoordelen"

Door de economische en financiële crisis en de druk die dat meebrengt op organisaties, staat de gesprekkencyclus nu al een aantal jaren onder (hoog)spanning. Uiteraard doet een leidinggevende er alles aan om duidelijk en transparant te communiceren over de toekomst. Hiermee wordt onder medewerkers een mogelijke angst weggenomen. Een angst dat het beoordelingsgesprek wordt aangegrepen voor een kille sanering of reorganisatie.

Deze angst is niet onterecht in de huidige economische omstandigheden met vele bezuinigingen. Uit de praktijk en uit de media blijken dat een beoordelingsmoment dikwijls wordt aangegrepen om financieel orde op zaken te stellen, omdat zo arbeidsrechtelijke consequenties kunnen worden voorkomen, denk aan het uitbetalen van dure ontslagvergoedingen.

Zo kan het dus zijn dat iemand die uitstekend functioneert, toch negatief wordt beoordeeld om de verkeerde redenen. In zulke gevallen is geen sprake van “eerlijk beoordelen”. Eerlijk beoordelen houdt in dat leidinggevenden en medewerkers in een open onderlinge relatie en met wederzijds respect spreken over het functioneren en de behaalde persoonlijke doelstellingen, gezien binnen het functioneren van een team, afdeling of de hele organisatie. Zonder vooringenomenheid dus.

Het beoordelingsmoment aangrijpen om mensen te ontslaan staat haaks op de intentie van de gesprekkencyclus, namelijk proberen aansluiting te vinden tussen het functioneren van mensen en het behalen van gemeenschappelijke en organisatiedoelstellingen. Het beoordelingsgesprek van nu is dus zinvol voor de toekomst. Een eerlijke, faire beoordeling nu is mede bepalend voor het verdienvermogen van de organisatie in de toekomst, juist ook omdat mensen het belangrijkste kapitaal zijn in een kennisintensieve economie en samenleving.

Ook al staat de HR-functie in de breedte wellicht onder druk door bezuinigingen en teruglopende budgetten, het vanuit verkeerde intenties handelen ten aanzien van functioneren en beoordelen komt later als een boomerang op de organisatie terug. “Eerlijk beoordelen” draagt bij aan lange termijn continuïteit en winstgevendheid. Bovendien is het een basisbeginsel van goed werkgeverschap.

Gebruik de GRATIS formulieren die te downloaden zijn via de website voor de komende ronde van beoordelingsgesprekken en grijp het beoordelingsmoment aan om medewerkers te motiveren en angst weg te nemen.


Website heeft nieuw uiterlijk

Voor de website van KMOB Advies is een nieuw design ontworpen. Ook kunt u op de website een folder inzien die een goed overzicht geeft van het dienstenaanbod van KMOB Advies. De website is nu ook duidelijk te lezen op uw smartphone.

De nieuwe slogan is “Ontwikkeling door inzicht”. Inzicht in het eigen persoonlijk functioneren en het functioneren op team- en organisatieniveau en speciaal binnen het managementteam, is cruciaal om tot betere prestaties te komen.

Langs 6 pijlers wordt “ontwikkeling door inzicht” vormgegeven:

1. Organisatie quickscan op gedrag
2. Teamontwikkeling
3. Leiderschapsontwikkeling: managementtraining en managementteamontwikkeling
4. Kennisontwikkeling (intervisie)
5. Ontwikkelgerichte coaching (supervisie)
6. Identiteitsontwikkeling

Wilt u over één of meer van deze thema's meer weten, neemt u gerust contact op en ik vertel u graag meer.


Casuïstiek: onderzoek efficiëntie en gedrag

In het afgelopen kwartaal heeft KMOB Advies onderzoek uitgevoerd binnen een grote organisatie in de civiele techniek. Dit onderzoek was gericht op het bereiken van verbeterpunten in de efficiëntie van deze organisatie. De kracht van de aanpak van het onderzoek bestond uit het intensief betrekken en laten deelnemen van medewerkers uit verschillende functies.

Door vanuit de praktijk door te vragen naar de kern van de ervaring ontstond er inzicht in wat er op de werkvloer gaande is. Deze ervaringen gaven veel input voor potentiële verbeteringen op verschillende niveaus binnen de organisatie.

Het bereiken van de vele verbeterpunten is een resultaat van de gekozen aanpak waarbij eerst groepsinterviews zijn gehouden en vervolgens de uitkomsten uit de verschillende groepen plenair zijn besproken en getoetst.

De rol van KMOB Advies bestond uit het leiden van de gesprekken en het bewaken van een veilige en vertrouwde gespreksomgeving, waarin ervaringen in alle openheid gedeeld konden worden. Ook het samenbrengen van de verschillende inzichten, het analyseren van patronen en het doen van aanbevelingen, alles in een compact rapport bijeengebracht, is door KMOB Advies uitgevoerd.

Opnieuw is door praktijkonderzoek duidelijk geworden dat menselijk gedrag van directe invloed is op de dagelijkse efficiëntie. Een betere efficiëntie brengt een organisatie naar betere resultaten.


Aanbieding ontwikkelgerichte coaching

De ontwikkeling van uw organisatie wil ik ondersteunen met coaching. Als u besluit om een coachingstraject bij KMOB Advies te starten of door een medewerker te laten starten, ontvangt u geen factuur voor de kennismaking en de eerste coachingssessie.

Deze aanbieding is geldig tot 15 december 2013. U kunt mij een e-mail sturen op dkrouwel@kmob.nl, een bericht sturen via het contactformulier en/of mobiel bereiken op 06 154 06 538.


Twitter

Wilt u regelmatig op de hoogte blijven van actualiteiten rondom management en organisatie? Volg mij dan via Twitter @DKrouwel.


© 2013 management-probleem-oplossen.com

Wilt u informatie of voorbeelden uit deze nieuwsbrief gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website:
www.management-probleem-oplossen.com


Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, schrijf u dan hier in om u te abonneren.

Met vriendelijke groet,

Daniël Krouwel


KMOB Advies | Toon Beynenstraat 13 | 4112 JZ Beusichem | 06 - 154 06 538

www.kmob.nl

Back to Back Issues Page