Back to Back Issues Page
KMOB Advies, Issue #009 --- Bewust projectleiderschap
June 26, 2015
Dag,

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 3, nr. 2
26 juni 2015

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Publicatie succes in projectteams
2) KMOB LVSC geregistreerd Supervisor
3) KMOB is jarig en trakteert
4) Aanbieding


Publicatie succes in projectteams

In eerdere nieuwsbrieven schreef ik u over een publicatie die aanstaande was en deze is inmiddels verschenen onder de titel "Succesvolle projectteams - De impact van procesbegeleiding". In deze nieuwsbrief wil ik u langs enkele hoofdlijnen leiden die voor het succes van projectteams bepalend zijn. Voor de verdere verdieping verwijs ik u graag naar de eerdere nieuwsbrieven waarin de ontwikkelingsfasen uit het groepsontwikkelingsmodel (GO-model) zijn geïntroduceerd en ook kunt u de volledige publicatie bij mij aanvragen.

Voor wie is de publicatie bedoeld?

De publicatie is bedoeld als praktische handreiking voor projectleiders en projectteams. Hoewel de publicatie is ontwikkeld op basis van onderzoek in een technisch projectteam, gelden de (meeste) conclusies en aanbevelingen ook voor niet-technische teams.

Projectteamsucces

In de afbakening van wat een "succesvol projectteam" is heb ik gekozen het accent te leggen op twee belangrijke aspecten.

Een succesvol projectteam:

1) Is een team dat leiding ontvangt van een leider die zich bewust is van wie hij is, en die weet welk effect zijn handelen heeft op het team en de teamleden.

2) Is een team waarin de leden in alle openheid, van mens tot mens samenwerken, zonder ‘eilandvorming’.

De projectleider heeft een cruciale rol bij het bereiken van projectsucces. Eén van de kernvragen is hoe de projectleider tot projectsucces komt. Wat kan hij hiervoor doen?

Helpen en vertrouwen

Een bewuste leider bouwt in ieder geval aan de twee pijlers van projectsucces: HELPEN en VERTROUWEN.

* De eerste pijler wordt gevormd doordat de teamleden elkaar helpen.
* De tweede pijler wordt gevormd doordat de teamleden elkaar vertrouwen.

De projectleider is zo feitelijk de verbinding tussen leiderschap en groepsontwikkeling.

De projectleider dient dus over een flinke dosis zelfkennis en zelfreflectie te beschikken. Persoonlijke ontwikkeling naar bewust projectleiderschap, daar gaat het in essentie om. Projectleiderschap gaat over bewust leiderschap. Bewust zijn is ten diepste present zijn. Present zijn voor de ander.

De projectleider moet dus vooral bezig zijn om zichzelf te (her)ontdekken door confrontatie met zichzelf (reflectie) en zo te groeien naar bewust leiderschap. Dat kan hij alleen bereiken door het transformatieproces te ondergaan naar een meer bewuste, ‘presente’ mens. Hiervoor gaat hij een hulprelatie aan met een supervisor.

De projectleider wordt als het ware een begeleider van het proces (procesbegeleider) die gericht is op het helpen en elkaar leren helpen van de groepsleden. In zijn gesprekken met de supervisor leert hij hoe hij dat kan doen. Het voorbeeldgedrag van de supervisor leidt hem hierin. Door te leren van zijn eigen werkervaringen groeit zijn inzicht in hoe te handelen in het team.

Hoe die leerrelatie tussen supervisor en projectleider precies werkt heb ik in de vorige nieuwsbrief met een praktijkverhaal geïllustreerd.

Projectcontrol én procesbegeleiding

Projectsucces betekent dus niet alleen aandacht voor projectcontrol (de harde kant) maar juist ook aandacht voor procesbegeleiding en soft skills. Het uitvoeren van projecten is en blijft in hoge mate mensenwerk. Aandacht voor de mens in het project verhoogt het projectsucces doordat de samenwerking en communicatie in het team verbetert. Het gevolg is dat de kwaliteit van de output van het team verbetert. Hierbij blijft sturing op tijd, kosten en kwaliteit van belang. De input verschuift echter naar investeren in mensen en het vertrouwen in een team. Deze investering verdient zich terug doordat de motivatie en waardering van projectteamleden toenemen.

Ik nodig u als erkend supervisor van harte uit de reis van persoonlijke ontwikkeling naar bewust projectleiderschap te maken.


KMOB LVSC geregistreerd Supervisor

In 2014 heeft Daniël Krouwel de opleiding tot Supervisor afgerond. In december 2014 is hij Landelijk LVSC geregistreerd supervisor geworden. Dit betekent dat hij – en hiermee KMOB – een gekwalificeerd en erkend supervisor is. U mag van hem hoogstaande kwaliteit verwachten in de begeleiding en ontwikkeling van mens, team, organisatie en projecten.

Via de volgende link kunt u meer lezen over waar de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) voor staat en welke hoogwaardige kwaliteit geleverd moet worden om geregistreerd te kunnen zijn:

https://www.lvsc.eu/landelijke-vereniging-voor-supervisie-en-coaching

Via de volgende link komt u direct bij het profiel van Daniël: https://www.lvsc.eu/users/dani-l-krouwel

Naast geregistreerd supervisor is Daniël ook LVSC geregistreerd registercoach.


KMOB is jarig en trakteert

Op 19 november 2007 is KMOB opgericht en bestond hiermee op 19 november 2014, 7 jaar! Ik schreef u al dat we dit niet onopgemerkt voorbijgaan laten gaan. KMOB trakteert. En we vieren het feestje nog even door.

KMOB geeft een reeks van drie supervisiegesprekken weg.

Mail voor 31 augustus 2015 uw antwoord op de onderstaande prijsvraag via het contactformulier.

Uit de op de vraag aansluitende antwoorden wordt een winnaar getrokken.

De prijsvraag luidt:

In de laatste nieuwsbrieven is het GO-model uitgebreid besproken. Kunt u een praktijkvoorbeeld geven waar toepassing van het GO-model tot verbetering in groepsontwikkeling en/of teamfunctioneren zou kunnen leiden?


Aanbieding

Wilt u procesbegeleiding ook introduceren in uw organisatie? Boek nu een workshop van minimaal twee uur en u ontvangt een gratis presentatie en discussie over de publicatie.

Neem daarom direct contact met mij op voor een afspraak!

U kunt mij een e-mail sturen op dkrouwel@kmob.nl, een bericht sturen via het contactformulier en/of mobiel bereiken op 06 154 06 538.

Mijn wijze van werken kenmerkt zich door het verbinden van alle beschikbare kennis in het team, door in gesprek te gaan, vragen te stellen en door te vragen.

Op een zodanige manier door te vragen dat het onderscheidende vermogen van de teamleider, manager helder wordt voor dat specifieke project. Want vaak is een plan van aanpak te algemeen en niet onderscheidend. Het samen doorspreken van een plan is mijn aanpak. Hierdoor wordt de inhoud verrijkt en gedeeld. Waardoor verdieping van het plan van aanpak plaatsvindt.

Deze werkwijze komt deels uit de begeleidingskunde (supervisie en coaching). In de begeleidingskunde is het woorden geven aan wat je denkt, ervaart of ziet een vorm van expliciteren. Door te expliciteren, onder woorden te brengen, krijgen de gedachten en ervaringen betekenis en meer waarde.

Spreekt dit u aan?

Neem direct contact met mij op voor een afspraak! U kunt mij bereiken op het telefoonnummer 06 154 06 538.


Twitter

Wilt u regelmatig op de hoogte blijven van actualiteiten rondom management en organisatie? Volg mij dan via Twitter @DKrouwel


© 2015 management-probleem-oplossen.com

Wilt u informatie of voorbeelden uit deze nieuwsbrief gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website:
www.management-probleem-oplossen.com


Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, schrijf u dan hier in om u te abonneren.

Met vriendelijke groet,

Daniël Krouwel


KMOB Advies | Toon Beynenstraat 13 | 4112 JZ Beusichem | 06 - 154 06 538

www.kmob.nl

Back to Back Issues Page