Back to Back Issues Page
KMOB Advies, Issue #002 -- Aanbieding quick scan!
July 05, 2013
Dag,

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 1, nr. 2
5 juli 2013

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Persoonlijke ontwikkeling en organisatiesucces
2) Ervaring uit de praktijk: écht leiderschap
3) De invloed van gedrag op efficiëntie
4) Aanbieding


Persoonlijke ontwikkeling en organisatiesucces

In de vorige nieuwsbrief vroeg ik u hoe u de relatie ervaart tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatiesucces. Is persoonlijke ontwikkeling op het hoe en het zijn van belang? Ik heb op deze vraag persoonlijke reacties mogen ontvangen. Dank voor het delen van uw mening! De antwoorden vat ik hieronder voor u samen.

De relatie tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatiesucces is duidelijk aanwezig. Door eigen ontwikkeling wordt een groei van het team ervaren. Deze groei ontstaat doordat een teamlid zichzelf beter leert kennen (door bijvoorbeeld ontwikkelgerichte coaching/supervisie). Door het beter kennen van jezelf, weet je waar je als persoon voor staat (“het zijn”), en sta je sterker in het team. Net als in een teamsport versterkt één persoon hiermee het gehele team. Hiermee behaalt het team betere prestaties die leiden tot een beter resultaat voor de organisatie.

Oorzaken van betere teamprestaties liggen in beter communiceren, eerder communiceren, de oorzaak bij jezelf zoeken in plaats van te wijzen naar de ander en door het stimuleren van samenwerkingsgericht gedrag in plaats van alleen individueel gedrag.

Persoonlijke ontwikkeling is hiermee een belangrijke sleutel om de prestaties van de organisatie te verbeteren.


Ervaring uit de praktijk: écht leiderschap

Een recente ervaring uit mijn praktijk, die ik graag in deze nieuwsbrief met u wil delen, is de ontwikkeling die een middelgrote onderneming doormaakt. In deze onderneming ervaarde de directeur-eigenaar dat er geen structuur in het bedrijf aanwezig was en hierdoor veel tijd en energie verloren ging aan overleggen, ad-hoc communicatie en bijsturen van de productie.

Na een onderzoek in het bedrijf, waaronder het houden van interviews, stelde ik vast dat er afspraken werden vastgelegd en documenten gestructureerd werden opgeslagen. De medewerkers waren echter niet gemotiveerd. Het punt was namelijk dat de medewerkers niet wisten wat van een ieder werd verwacht. De medewerkers waren niet bekend met en werden niet gedreven door de visie van het bedrijf en het doel van de onderneming. Ook ervaarden zij geen leiding van de directeur-eigenaar. Hierdoor wisten de medewerkers niet wat er van hen werd verwacht en deden zij wat zij dachten dat goed was. Het gevolg was dat er per dag en als nodig per uur werd bijgestuurd op wat er moest gebeuren.

Door te communiceren, verwachtingen duidelijk te maken en het delen van ieders doel, ontstonden er inzichten die er eerst niet waren. Inzicht in ieders droom, ook die van de directeur-eigenaar werd duidelijk. Door meer en beter te communiceren kwam de directeur-eigenaar erachter dat er weldegelijk enige (formele) structuur aanwezig was, echter dat hij hier niet mee bekend was, omdat hij niet meer in staat was om te sturen. Alles leek wel prioriteit te krijgen.

Door naar elkaar toe de functies duidelijk te stellen en de verwachtingen af te stemmen ontstond er samenwerking. Een samenwerking die tot uiting kwam in ander gedrag: gestructureerd overleg en het prioriteren van onderwerpen en agendapunten in plaats van ad-hoc te sturen en te managen.

Anders gezegd, waar de organisatie eerst door informeel overleg en ad-hoc organiseren draaiende bleef, ontstond er nu ook ruimte voor formeel overleg en formele afspraken en structuur

Het symptoom dat dit duidelijk maakte was het dagelijkse gedrag. Het sturen op ander gedrag was de oplossing. Ander gedrag op basis van structuur en met een (gedeelde) visie.

De sleutel voor verandering in dit voorbeeld is in handen van de directeur-eigenaar. Het is de taak van de directeur-eigenaar om de verwachtingen helder te stellen, zodat hijzelf en/of andere leidinggevenden hierop kunnen sturen. Zonder visie, leiderschap en een duidelijke strategie, vastgelegd en geformaliseerd in een transparante organisatiestructuur en duidelijke functies, is het moeilijk sturen en op koers blijven als organisatie. Los van deze “harde kant” van organiseren spelen natuurlijk ook psycho-sociale factoren een belangrijke rol bij leidinggeven en managen, waarbij een sterk beroep wordt gedaan op de sociaal-emotionele vaardigheden en skills van de leidinggevende. De directeur-eigenaar in ons voorbeeld kan bijvoorbeeld op basis van charismatisch of emotioneel leiderschap misschien veel gedaan krijgen en een voorbeeld stellen voor medewerkers. Karakter en emoties zijn belangrijke componenten in leiderschap en spelen een cruciale rol bij het leidinggeven en managen van organisaties. De zogenaamde “zachte” kant van leiderschap krijgt in literatuur en praktijk inmiddels ruimschoots aandacht om productief gedrag bij medewerkers te stimuleren.


De invloed van gedrag op efficiëntie

Recent ontving ik een vraag over het verband tussen gedrag en efficiëntie. In welke mate beïnvloeden deze elkaar?

Bij efficiëntie wordt al gauw aan processen gedacht: “lean denken”. Uiteraard is het verwijderen van de “onnodige stappen” uit een proces effectief en leidt dit tot een betere efficiëntie.

Echter het doorlopen van een proces blijft mensenwerk. Hiernaast zijn er altijd werkzaamheden die niet in een proces te vangen zijn. Gedrag van mensen is in ieder geval leidend. Hoe een persoon in een situatie reageert bepaalt het vervolg in de doorlooptijd: de mate van efficiëntie en de mate van verspilling van tijd en goederen. Het ontwikkelen van effectief gedrag is daarom zeer duurzaam.


Aanbieding

Om u de relatie tussen gedrag en efficiëntie in uw eigen organisatie te laten ervaren, wil ik u een quick scan op gedrag aanbieden.

Ik ga twee dagdelen uw organisatie op gedrag en verbeteringen onderzoeken. U krijgt deze nulmeting aangeboden voor € 750,-- excl btw. De normale adviesprijs voor een quick scan van twee dagdelen is
€ 1.450,-- excl. btw. Deze aanbieding is inclusief een aparte nabespreking twee weken na het onderzoek met een terugkoppeling van de bevindingen, onderbouwd met een duidelijke rapportage met de eindresultaten van de nulmeting.

Deze aanbieding is geldig tot 15 september 2013. U kunt mij een e-mail sturen op dkrouwel@kmob.nl, een bericht sturen via het contactformulier en/of mobiel bereiken op 06 154 06 538

Ik wens u een goede zomerperiode toe met ook tijd voor reflectie op het afgelopen halfjaar en zicht op ontwikkeling in het tweede halfjaar dat komt.


© 2013 management-probleem-oplossen.com

Wilt u informatie of voorbeelden uit deze nieuwsbrief gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website:
www.management-probleem-oplossen.com


Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, schrijf u dan hier in om u te abonneren.

Met vriendelijke groet,

Daniël Krouwel
www.management-probleem-oplossen.com

Back to Back Issues Page