Zoekt u de effectieve oplossing voor uw management probleem? Eerst onderzoeken en analyseren, dan besluiten en handelen.

De effectieve oplossing voor uw management probleem, zoals eilanden in uw organisatie, onvoldoende samenwerking, onvoldoende communicatie, medewerkers die onvoldoende gemotiveerd zijn, ligt in uw organisatie. Ik wil u helpen om deze oplossing doelmatig en efficiënt, met u en uw medewerkers helder te krijgen. Dit doe ik door vragen te stellen en te luisteren. Want door uw verhaal te combineren met een objectieve blik komen we tot synergie. Om vervolgens op een effectieve wijze de oplossing in de praktijk in te bedden. Dit is mijn definitie van samen ontwikkelen. Wat is uw definitie?

Zoekt u de effectieve oplossing voor uw management probleem? Of ziet u kansen om uw organisatie te verbeteren, maar heeft u niet de capaciteit tot uw beschikking? Vaak lopen processen in organisaties anders dan zoals u ze zich hebt voorgesteld. Een gewenste ontwikkeling verloopt minder voorspoedig of wordt helemaal niet bereikt, mensen werken niet samen of u ervaart eilanden tussen de teams en afdelingen, de medewerkerstevredenheid neemt af, of de klantgerichtheid blijft een voortdurend punt van zorg. De praktijk is vaak weerbarstig en dan komt het aan op leiderschap, het bewegen en motiveren van mensen en als management de juiste dingen doen, om resultaat inderdaad te behalen. Eenvoudig gezegd. Maar in de praktijk komt het aan op het allereerst aanpakken van de kern.

Hoe verder?

Dat is de vraagstelling waarbij mijn inzet als onderzoeker, organisatie adviseur, coach en/of interim manager doorgaans begint. Soms blijken oplossingen voor management problemen namelijk te omvangrijk, te complex en/of te tijdrovend om als managementteam alleen op te pakken. Ook kan er behoefte bestaan aan een frisse en kritische blik van buiten om nieuwe wegen in te kunnen slaan.

Niet altijd is de kennis en ervaring in huis om passende antwoorden te vinden op nieuwe vragen en uitdagingen. Een slimme organisatie doet regelmatig een beroep op expertise van buiten om eigen denkbeelden en handelingspatronen te toetsen. Het is onmogelijk om in een complexe en snel veranderende samenleving continue op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en die ook op een passende wijze te implementeren.

Bij het vinden van creatieve oplossingen en antwoorden is de ondersteuning door een betrouwbare en deskundige professional van buiten belangrijk.

Iemand die kritisch meekijkt, onafhankelijk onderzoek doet en uitkomsten grondig analyseert binnen de context van de organisatie. Een onafhankelijke die de kern kraakhelder voor u uitzoekt en u adviseert, zodat u de besluiten kunt nemen die nodig zijn voor een verbetering van uw organisatie.

Een sparringpartner die gericht adviseert en ook de noodzakelijke ondersteuning kan bieden waar het gaat om de implementatie van de adviezen, zonder daarbij de eigen onafhankelijkheid uit het oog te verliezen.

Menselijke maat

In mijn adviespraktijk stel ik de mens centraal. Ook daar waar het gaat om vraagstukken rondom structuur of processen speelt de menselijke maat een nadrukkelijke rol bij het vinden van oplossingen. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn in mijn werk cruciaal voor een goed functioneren van afdelingen, teams en organisaties.

Deze filosofie is terug te vinden in de opbouw van mijn adviespraktijk.

Onderzoek en analyse: de eerste stap naar het oplossen van management problemen

management probleem

Voordat een oplossing voor het management probleem of vraagstuk wordt gezocht is het belangrijk een scherpe diagnose te stellen van het probleem wat speelt.

Welke interne en externe factoren en verbanden spelen een rol in de casus? Wie zijn belanghebbenden en waarom? Welke stakeholders opereren op het speelveld?

Afhankelijk van het vraagstuk wordt het type onderzoekskader bepaald en
worden onderzoeksinstrumenten ingezet om het management probleem in kaart te brengen.

Advies: onafhankelijk en deskundig

Een tweede lijn in mijn werkzaamheden is het adviseren van organisaties op het gebied van managementthema’s die in de kern allemaal iets met organisatieontwikkeling te maken hebben. Vaak volgt een adviesopdracht uit een onderzoeksopdracht rondom een management probleem.

Implementatie: ondersteuning bij de uitvoering van verbeterpunten

Ook treed ik op als projectmanager. Samen met leidinggevenden werken aan gerichte verbetering geeft veel energie. De ondersteuning kan in de lijn liggen maar ook betrekking hebben op afzonderlijke projecten.

Mijn werkvelden komen samen op het snijvlak van van technische bedrijven (productiebedrijven, aannemersbedrijven, ingenieursbureaus),  civiele techniek (Infra) en gedeeltelijk ook de zorg. In deze context zet ik graag mijn bedrijfskundige en begeleidingskundige kennis en ervaring in.

Deze website geeft u inzicht in mijn werk, werkwijze en achtergrond.

Voor nadere informatie kunt u mij direct bereiken op mijn persoonlijke telefoonnummer 06 - 15 406 538.

Ook kunt u een bericht sturen via het contactformulier.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Hieronder vindt u de inhoudsopgave van deze website:

Proces verbeteren begint met scherpe diagnose
Een proces verbeteren wordt maar al te vaak direct bij het uitproberen van een mogelijke oplossing ingezet. De doeltreffendheid van maatregelen neemt echter toe als duidelijk is waar het lek zit.
Kritische succes factoren als route naar prestatieverbetering
In mijn rol als adviseur vindt het definiëren van de kritische succes factoren als fase in een proces van resultaatsturing vaak niet vanuit een expertbenadering plaats, maar veelal in het proces zelf.
Hoe motivatie personeel zeker stellen bij organisatieverandering?
Motivatie personeel bij gemeenten is ver te zoeken zo kopt een artikel in een managementtijdschrift. Veel managers hebben moeite medewerkers mee te krijgen in verbeterings- of vernieuwingstrajecten.
Civiele Techniek: het werkveld is sterk in ontwikkeling.
Hoe kijkt u naar de branche en markt van de Civiele Techniek? Het werkveld van de is sterk in ontwikkeling. In de techniek is de mens meer centraal komen te staan!
Strategiekaart helpt bouwbedrijven bij het vinden van een nieuwe oriëntatie
De strategiekaart kan veel bouw- en aannemersbedrijven helpen een nieuwe strategie te vinden in moeilijke economische omstandigheden.
Van voorbeeld balanced scorecard tot organisatieaudit: mijn diensten
Het uitontwikkelen van een voorbeeld balanced scorecard of het opzetten van een organisatieaudit vanuit onderzoek en analyse vallen beide binnen mijn focus en werkgebied.
Quickscan bedrijf: verbeterpotentieel opsporen
Een quickscan bedrijf helpt u als directeur-eigenaar, leidinggevende en/of manager in een MKB-bedrijf verbeterpotentieel op te sporen.
Teamontwikkeling is ten diepste een zaak van taken, drijfveren en vertrouwen.
Heeft u de behoefte om aan teamontwikkeling te werken? Is uw team vastgelopen en heeft u behoefte aan inzicht om weer in de teamflow te komen?
Leiderschapsontwikkeling ervaren via een managementtraining
Leiderschapsontwikkeling is allereerst het kennen van uzelf. Bewust zijn van uzelf in welke situatie dan ook.
Managementteamontwikkeling
Door managementteamontwikkeling komt u tot het inzicht hoe uw management team aansluit op de organisatie.
Intervisie betekenis (kennisontwikkeling)
Intervisie betekenis en deskundigheidsbevordering zorg - Hoe borgt en verrijkt u de kennis in uw organisatie?
Hoe supervisie betekenis kan hebben voor uw organisatie
Heeft supervisie betekenis voor organisaties? Zo ja, op welke wijze? Wanneer heeft supervisie toegevoegde waarde?
Groepsontwikkeling door Supervisie
Groepsontwikkeling is bedoeld voor leiders van teams die met het team willen groeien naar een succesvol(ler) team op basis van aandacht voor elkaar en bewust leiderschap.
Identiteitsontwikkeling
Identiteitsontwikkeling betekent reflectie op wie u bent. Een sterke identiteit draagt bij aan de ontwikkeling van uw bedrijf.
KMOB Advies - Blog
Welkom op de blogpagina van KMOB Advies. Nieuwe pagina’s op de site verschijnen hier automatisch. Abonneer u op mijn RSS feed!

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn